Чисельне розв’язування крайових задач для деяких нескінченних трикутних систем еліптичних рівнянь (за матеріалами кандидатської дисертації)

Date: 24.02.2015 at 13:30 o'clock in аудиторії 262 кафедри обчислювальної математики