Andrii Korkuna

Courses

Publications

  1. Галькевич, П. Й. Моделювання та розрахунок систем типу «імплантат-кісткова тканина щелепи людини» / П. Й. Галькевич, Ю. В. Вовк, А. М. Коркуна // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикладна математика та інформатика. — 2000. — Вип. 1. — С. 98-104.
  2. Дияк, І. І. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану просторових конст¬рукцій / І. І. Дияк, М. Ф. Копитко, А. М. Коркуна // Вісник Націон. ун-ту «Львівська політех¬ніка». — 2009. — № 650. — С. 227-235.
  3. Дияк, І. І. Дослідження напружено-деформованого стану біомеханічної системи «коронка–циліндричний імплантат–кістка» на основі осесиметричної моделі / І. І. Дияк, М. Ф. Копитко, А. М. Коркуна // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2010. — № 12. — С. 78-88.

Schedule