Вісник університету

Серія: прикладна математика та інформатика

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

Рік заснування:

1999

Проблематика:

висвітлення оригінальних результатів з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14612-3583 Р від 28.10.2008

Періодичність:

1-2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д-р фіз.-мат. наук, проф. С.М. Шахно

Відповідальний редактор:

д-р фіз.-мат. наук, доц. П.С. Венгерський

Відповідальний секретар:

ст. викладач Я.С. Гарасим

Члени редколегії:

д-р фіз.-мат. наук, проф. М.Я. Бартіш;
д-р фіз.-мат. наук, проф. В.Є. Бербюк (Технічний університет Чалмерса, м. Гетеборг, Швеція);
канд. фіз.-мат. наук, проф. В.С. Височанський;
д-р фіз.-мат. наук, проф. М.М. Войтович (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ);
д-р фіз.-мат. наук, проф. І.П. Гаврилюк (Університет кооперативної освіти, м. Айзенах, Німеччина);
д-р фіз.-мат. наук, доц. І.І. Дияк;
д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Іванчов;
д-р фіз.-мат. наук, проф. М.Б. Кутнів (Національний університет «Львівська політехніка»);
д-р фіз.-мат. наук, проф. М.О. Недашковський (Університет Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща);
д-р техн. наук, проф. В.В. Пасічник (Національний університет «Львівська політехніка»);
д-р фіз.-мат. наук, проф. Б.М. Подлевський (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ);
д-р фіз.-мат. наук, проф. М.М. Притула;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Я.Г. Савула;
канд. фіз.-мат. наук, проф. П.С. Сеньо;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.Т. Сулим;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Р.С. Хапко;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.Г. Цегелик;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Я.М. Чабанюк;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Є.Я. Чапля (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ);
д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.А. Шинкаренко;
канд. фіз.-мат. наук, доц. Ю.М. Щербина.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра теорії оптимальних процесів,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-47-91
E-mail: visnyk.ami@lnu.edu.ua
Новий веб-сайт вісника

Випуски з 1-го по 28-ий (з 1999 по 2018 роки) доступні також на старому сайті:
visnyk-ami.lnu.edu.ua