Журнал обчислювальної та прикладної математики

(Серія “Обчислювальна математика”)

Журнал заснований у 1965 р. на кафедрі обчислювальної математики Київського університету ім. Т. Шевченка. Спершу як міжвузівський збірник наукових статтей, а з 1997 р. – науковий журнал, ISSN: 0868-6912. Внесений до переліку видань ВАК України.

Виходять три номери на рік, кожен з яких стосується однієї з серій: Серія “Обчислювальна математика”; Cерія“Оптимізація”; Cерія “Прикладна Математика”.

Серія “Обчислювальна математика” видається за сприяння Інституту математики НАНУ, Львівського національного університету імені Івана Франка та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Випуски серії “Обчислювальна математика” починаючи з 2015 року індексуються в наукометричній базі даних Web of Science.

У випусках серії “Обчислювальна математика” публікуються нові наукові результати в таких областях: розробка і теоретичне обгрунтування нових чисельних методів, застосування чисельних методів до складних прикладних проблем, дослідження і обгрунтування абстрактних обчислювальних схем та інших, пов’язаних з обчислювальною математикою напрямках.

До місій журналу відносяться: об’єднання зусиль академічної і університетської спільнот для підвищення рівня публікацій; надання можливості молодим вченим апробувати та опублікувати отримані результати.

Редакція ставить за мету регулярний випуск серії журналу з періодичністю принаймі один номер на рік. Всі надіслані авторами статті підлягають обов’язковому анонімному рецензуванню. Процес рецензування триває не більше ніж три місяці. За результатами рецензування стаття може бути відхилена, повернена на доопрацювання або прийнята до друку. У випадку опублікування статті кожен з авторів отримує її електронну версію в pdf форматі.

Детальнішу інформацію про журнал обчислювальної та прикладної математики можна знайти за адресою http://jnam.lnu.edu.ua.