Міжнародна співпраця

Співпраця із зарубіжними науковими установами:

Співпраця із зарубіжними науковими установами:

 • Університет м. Лінц (Австрія);
 • Астонський університет (м. Бірмінгем, Великобританія);
 • Ізмірський технологічний інститут (Туреччина);
 • Науково-дослідний інститут INRIA (м. Ліль, Франція);
 • Варшавський університет (Польша);
 • Вроцлавський університет (Польша);
 • Батумський університет (Грузія);
 • Університет м. Карлсруе (Німеччина);
 • Університет м. Іннсбрук (Австрія);
 • Кемерон Університет (Лавтон, США);
 • Університет Кобленц – Ландау (Кобленц, Німеччина);
 • Університет ім. Марії Кюрі – Склодовської (Люблін, Польща);
 • Технічний університет у Кошице (Кошице, Словаччина);
 • Дунайський університет Кремс (Австрія);
 • Краківський університет (Краків, Польща);
 • Університет Кіле (Ньюкасл-андер-Лайм, Великобританія).

Наукові стажування та відрядження:

Наукові стажування та відрядження:

2020 р.
 • Проф. Т. М. Заболоцький – наукове стажування “Статистичні методи в фінансовій математиці” (28.09.2020-19.10.2020) у Стокгольмському університеті (Стокгольм, Швеція).  Керівник  проф. Тарас Боднар.
2019 р.
 • Проф. Г. А. Шинкаренко – наукове стажування (12.11.2019-11.01.2020) у Політехніці Опольській (Польща);
 • Проф. П. С. Венгерський – наукове стажування у Вроцлавському університеті з 20-27 квітня 2019 року (Польща). Науковий керівник – професор Пьотр Білєр;
 • Доц. Ю. А. Музичук брав участь у двох літніх школах: LxMLS’2019 – Ninth Lisbon Machine Learning School, 11-18 липня 2019, Лісабон, Португалія, DeepLearn 2019 – 3rd International Summer School on Deep Learning, 22-26 липня 2019, Варшава, Польща;
 • Доц. В. Г. Вавричук брав участь у математичній школі: Winterschool on Hierarchical Matrices 2019, Кіль, Німеччина;
 • Ас. Ю. І. Турчин – 28/01/2019-24/05/2019 наукове стажування у Keele University (School of Mathematics and Computing), United Kingdom.
2018 р.
 • Проф. Г. А. Шинкаренко – наукове стажування (28.10.-22.12.2018) у Політехніці Опольській (Польща);
 • Проф. Р. C. Хапко – наукове стажування (12.03.2018-30.03.2018) в Університеті Л’Аквілли (Італія);
 • Доц. В. М. Горлач – наукове стажування на кафедрі диференційних рівнянь факультету математики та комп’ютерних наук, Вроцлавський університет, Польща, 14-22.05.2018. Науковий керівник – професор Пьотр Білєр.
2017 р.
 • Проф. Г. А. Шинкаренко – наукове стажування (1.10.-30.11.2017) у Політехніці Опольській (Польща);
 • Проф. Р. C. Хапко – наукове стажування (17.04.2017-05.05.2017) в Університеті м. Л’Аквіла (Італія);
 • Доц. М. В. Щербатий – наукове стажування (28.11.2016–2.12.2016) у Вроцлавському університеті на факультеті математики та інформатики (Польща);
 • Ас. Ю. О. Ящук у жовтні 2017 р. проходив наукове стажування в Університеті м. Л’Аквіла (Італія).
2016 р.
 • Проф. Р. C. Хапко проходив стажування у Варшавському університеті (Польща, 04.04.2016 – 09.04.2016);
 • Проф. Г. А. Шинкаренко проходив стажування у Політехніці Опольській (Польща, 24.10.2016 – 23.12.2016);
 • Ас. Ю. О. Ящук у липні-вересні 2016 р. проходив наукове стажування в Університеті м. Л’Аквіла (Італія).
2015 р.
 • Проф. Р. C. Хапко проходив стажування в Aston University (Birmingham, GB, 17.03-26.03.2015) та в University of Linz (Linz, Austria, 1-30.04.2015);
 • Ас. Ю. О. Ящук – проходив наукове стажування в Університеті м. Л’Аквіла (Італія) у березні-травні 2015 р. (8 тижнів) та у вересні-жовтні 2015 р. (3 тижні);
 • Проф. Г. А. Шинкаренко – наукове стажування (26.10.2015-24.12.2015)) у Політехніці Опольській (Польща).

Міжнародні проєкти та гранти:

Міжнародні проєкти та гранти:

Project QUAERE 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP “Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines”

Керівник проекту – доц. Кухарський В. М.
Термін виконання: 2015-2017

Project 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR “INURE: Integrated University Management System: EU Experience On NIS Countries’ Ground”

Основний партнер – Germany, Koblenz-Landau University
Керівник проекту – доц. Кухарський В. М.
Термін виконання: 2013-2014

Application for Swedish Institute Funding. Education for Entrepreneurship and Innovation (E4E&I)

Основний партнер – Stockholms Universitet
Партнери – Institutionen for data- och systemvetenskap, DSV, Lviv Regional State Administration; Department of Economy and Industrial Policy; Ayond AB; Sweden SME; SoftServe, Ukraine; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)
Керівник проекту – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2012-2014

Project 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES “INARM: Informatics and Management: Bologna-Style Qualification Frameworks”

Основний партнер – Poland, Uniwersytet Marii Curie-Skіodowskiey w Lubline [UMCS]
Керівник проекту – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2012-2014

Project 144742-TEMPUS-2008-DE-JPHES “Educational Centers’ Network on Modern Technologies of Local Governing – creating of training centers of information and e-goverment technology studying for employees of local government administrations”

Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2009-2010

University Business Development Centre

Україно-шведський проект у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Веб-сторінка проекту – http://idealab.files.lviv.ua
Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2005-2009

Проект № M492-2003 “Моделювання процесів забруднення грунтів засобами захисту рослин з використанням сучасних комп’ютерних технологій” (Modelling of ground contamination by means of plant protection by using novel computer technologies)

Проект у рамках міжнародної співпраці між Україною та Угорщиною
Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2003-2004

Проект № 2М/271-2000 “Розробка математичних моделей і чисельних схем для розв’язування задач конвективного і дифузійного поширення забруднень” (Development of mathematical and numerical models for advection-diffusion contamination)

Проект у рамках міжнародної співпраці між Україною та Угорщиною
Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2000-2001