Kateryna Ivankiv

Position: Associate Professor, Applied Mathematics Department

Scientific degree: Candidate of Physical and Mathematical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-78

Email: kateryna.ivankiv@lnu.edu.ua

Web page: ami.lnu.edu.ua

Research interests

Головні напрямки наукових інтересів:

 • Математичне моделювання та оптимальне керування складними системами та процесами;
 • Числові методи розв’язування нестаціонарних багатовимірних задач математичної фізики
 • Математичне і комп’ютерне моделювання в екології та медицині;
 • Одно крокові та багатокрокові методи для систем звичайних диференціальних рівнянь із запізненнями;
 • Математичне і комп’ютерне моделювання стану довкілля.

Courses

Publications

Всього наукових публікацій – 82

Посібників                                 – 3

Методичних розробок           –   6

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Флейшман Н.П., Ощипко Л.Й., Иванкив Е.С. Весовая оптимизация некоторых оболочек электровакуумных приборов. //Математические методы и физ.-мех. поля. – Киев: Наук.думка, 1977. – Вып. 5, с. 33-38.
 2. Флейшман Н.П., Иванкив Е.С. Оптимальное проектирование составныхоболочек и пластин методом геометрического программирования.– Динамика и прочность машин, 1984. – Вып. 40, с. 56-61.
 3. Іванків К.С., Щербатий М.В. До питання оптимального керування процесами протікання  інфекційних   захворювань. // Вісник Львівського університету.  Сер.мех-мат., –Львів,1998.  –Випуск 50.– С.103-106.
 4. Попович В.С., Іванків К.С., Гарматій Г.Ю. Осесиметрична квазістатична задача термопружності термочутливого циліндра з тонким покриттям. // Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат.,1998. – Випуск  C.83-88.
 5. Shcherbatyy M.V., Ivankiv K.S. Formationand Algorithm of Optimal Control  Problems of Solution Problems of Infections Disease Processes Using Clinical   And Laboratory Observed Data //Visnyk Lviv Univ, Ser. Appl. Math. Comp. Sci.Lviv, 1999. – No 1. – P. 296 – 299.
 6. В.Попович, К.Іванків. Нелінійна задача теплопровідності для кулі з теплообміном.  //Вісник Львів. ун-ту. Серія прикладна мат.та інф. –2002.     –Випуск 5. С.136–144.
 7. Я.Савула, К.Іванків, С.Стельмащук. Математичне моделювання біохімічного процесу     алкогольного бродіння //Вісн. Львів. Ун-ту. Серія прикл. матем.     та інформ.   – Львів, 2003 –      с. 207-214.
 8. Savula Ya. H., Shcherbatyy M. V., Ivankiv K. S. Simulative approach to solution of optimal   design     problems of shell construction. // J.of Appl.Comp.Science. – Technical University, Lodz.  Poland, 2005.–Vol. 12, No 2 (2004). – P. 87-106.
 9. К. Іванків , В. Попович, А. Чернюх.  Оптимальне керування нестаціонарним      температурним   режимом  термочутливих   тіл // Математичні проблеми        механіки неоднорідних     структур.-    Львів-2010.- С.319-322.
 10. К.С.Іванків. Оптимізація процесу поширення тепла в термочутливих тілах з джерелами тепла  /К.С.Іванків   //Пожежна безпека. Збірник наукових праць.        – №21.-2012.-С. 169-178.
 11. Іванків. Математичний опис і числовий аналіз взаємодії забруднення з навколишнім середовищем // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: Матеріали   XІХ  Всеукраїнської наукової конфе­рен­ції Львів. — 2013. — С. 63-64.
 12. К.Іванків. Дифузійна нестійкість та числовий аналіз нелінійної трикомпонентної системи типу реакція-дифузія //Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Збірник наукових праць. Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. ПідстригачаНАН України,2014.- С.345-349.
 13. К.С.Іванків. Математичне і комп‘ютерне моделювання взаємодії забруднення із навколишнім середовищем // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. APAMCS-2015.Збірник наукових праць — Львів, 2015. — С. 355-357.
 14. К. Іванків. Чисельне моделювання   просторово-часової міграції близькоспоріднених видів / К. Іванків // Комп‘ютерне моделювання та оптимізація складних систем. Збірник наукових праць . Дніпропетровськ,2015.- С. 70 -74.
 15. К. Іванків.  Принцип максимуму Понтрягіна в задачах керування процесами дифузійного типу /К. Іванків.-  Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць// Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.- 2016.-С. 267-269.
 16. К.С.Іванків. Комп‘ютерне  моделювання   взаємодії забруднення від стаціонарних джерел із навколишнім середовищем // IІІ Міжнародна    наукова конференція  “Комп‘ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2017”. Тези доповідей. –  Дніпро, 2017.- С.69-71.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. М.Ф.Копитко,К.С.Іванків.// Основи програмування мовою Java. Тексти лекцій. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002− 84 с.
 2. К.С. Іванків, М.В.Щербатий.// Математичне моделювання біологічних та еколого-економічних процесів. Навчально-методичний посібник. Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.− 154 с.
 3. К. Іванків, Я. Мацьонг, Т. Мандзак. //DELPHI Для початківців. Навчальний посібник. Львів:Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.−188 с.

Biography

Дата і місце народження:

26.021946, с. Черче  тепер Рогатинського району Івано-Франківської області, Україна.

Освіта (степені, дати, університети):

1952-1963  – навчалася у Черченській середній школі Рогатинського району Івано-Франківської області;

1963-1968 – навчалася на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету          імені Івана Франка;

1986 – кандидат фізико-математичних наук, Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР

тема дисертації: Оптимизация пластин и оболочек вращения на основе метода геометрического программирования.

Працевлаштування :

1987 – даний час – доцент кафедри прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка;

1971-1987 – асистент кафедри прикладної математики Львівського національного університету  імені Івана Франка;

1968-1971 – ст.лаборант кафедри загальної механіки та гідромеханіки  державного  університету  імені Івана Франка.

Членство у професійних товариствах:

2001-2004 – учасник проекту INTAS Grant No : 00751.

Teaching materials

Schedule