Yaroslav Chabaniuk

Position: Professor, Theory of Optimal Processes Department

Scientific degree: Doctor of Technical Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239 47 91

Email: yaroslav.chabanyuk@lnu.edu.ua

Web page: ami.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Publications

1. Кукурба В.Р. Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напівмарковськими переключеннями. / Кукурба В.Р., Чабанюк Я.М. // Збірник наукових праць ін-ту кібернетики ім. Глушкова НАН України та Кам’янець-Подільського національно ун-ту ім. І.Огієнка. Серія: "Фізико- математичні науки", 2014. – №10. – С.110-119.

2. Кінаш А.В. Асимптотична дисипативність дифузійного процесу. / Кінаш А.В., Чабанюк Я.М., Хімка У.Т. // Збірник наукових праць ін-ту кібернетики ім. Глушкова НАН України та Кам’янець-Подільського національно ун-ту ім. І.Огієнка. Серія: "Фізико-математичні науки", 2014. – №11. – С.77-87.

3. P. P. Gorun. Asymptotic Behavior of a Modified Stochastic Optimization Procedure in an Averaging Scheme. / P. P. Gorun, Y. M. Chabanyuk. // Cybernetics and Systems Analysis, 2015, Volume: 51, Issue 6, 956-964.

4. Anastasiia Kinash. Asymptotic dissipativity of the diffusion process in the asymptotic small diffusion scheme./ Anastasiia Kinash, Yaroslav Chabanyuk, Uliana Khimka. // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 2015, 14(4), 93-103.

5. Ya. M. Chabanyuk. Fluctuations of a stochastic system under an asymptotic diffusive perturbation. / Ya. M. Chabanyuk, S. A. Semenyuk, // Cybernetics and Systems Analysis. September. Publisher Springer US. 2008, Volume 44, Issue 5, p. 716-721.

1. Кукурби В.Р. Оптимізація моделі тестування програмного забезпечення з показником величини проекту./ В.Р.Кукурби, Л.Б. Гнатіва, І.С. Будза, Р.Й. Петровича, Я.М. Чабанюк // Вісник НУ «ЛП». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. № 672. – 2011. С. 91-100.

2. Чабанюк Я.М. Система оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення. / Я.М. Чабанюк, М.М. Сенів, Д.В. Федасюк, Ю.І. Парфенюк, B.C. Яковина // Національна академія наук України Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Відбір та обробка інформації. 36ірник наук. праць. 2010. С. 57-65.

3. Хімка У. Т. Процедура стохастичної оптимізації для індексу величини програмного продукту при тестуванні./ У. Т. Хімка, Чабанюк Я.М. // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика.: Наук. Журнал. – Донецький нац. ун-т, 2012,—№2, – С. 24-29.

4. Чабанюк Я.М. Про БЖД і МНФ, їх дієвість у підготовці майбутнього учителя фізики./ Я.М. Чабанюк, О.Л. Мірус , О.М. Семерня. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Випуск 110 – Чернігів: ЧНПУ, 2014. С. 83-88.

5. Горун П.П., Чабанюк Я.М. Дискретна модель стохастичної оптимізації інвестиційного портфеля./ Горун П.П., Чабанюк Я.М. // Буковинський математичний журнал. Чернівці. Чернівецький національний університет. – 2015. – Т. 3, № 1. – С. 45-51.

1. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Лекції. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. 1-е,:Львів:В- во”Львівський ЦНТЕІ ”,2002.-569с. (тир.-300). 50%.

2. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей та математична статистика.Практикум. Навчальний посібник для студентів втузів. 2-е,:Львів:В- во”Край”, 2002.-542с.(тир.- 300). 50%.

3. Білущак Г.І., Бобик І.О., Ватаманюк О.З., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Микитюк О.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К., Слюсарчук О.З., Чабанюк Я.М. ”Математичний аналіз”.Ч.І. Серія “Дистанційне навчання ”. №15. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. -Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка“, 2003.- 148 с. 10%.

4. Білущак Г.І., Бобик І.О., Ватаманюк О.З., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Микитюк О.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К., Слюсарчук О.З., Чабанюк Я.М. ”Математичний аналіз”. Ч.ІІ. Серія “Дистанційне навчання ”. №16. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. -Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка“, 2003.-152 с. 10%.

Biography

1977 – graduated from the Faculty of Mathematics at Ivan Franko State University of Lviv;

2008 –Doctor of Physical and Mathematical Sciences (01.05.04 – System Analysis and Theory of Optimal Solutions). The theme of dissertation – “Procedure of Statistical Approximation with Markov and Semi-Markov Switching Over”

2013 – worked in the Centre of Information Technologies and Distant Education. The theme of research: “Variance Procedure of Stochastic Approximation with Impulsive Disturbance”;

2011 – Professor.

Schedule