Прядко Ольга Ярославівна

Посада: асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Електронна пошта: olha.pryadko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ami.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання та прогнозування економічних процесів, економетрика, математична економіка, статистика, теорія прийняття економічних рішень, економічна теорія, банківська справа.

Курси

Публікації

З основних публікацій:

  • Прядко О. Я. Використання методу динамічного програмування для розв’язування задачі оптимального розподілу інвестиційних коштів банку для фінансування проектів / О. Я. Прядко, Г .Г. Цегелик // Вісник Львівського Університету. Серія економічна. – Вип. 41. – Львів, 2009. – С. 56–60.
  • Прядко О. Я. До питання оптимізації кредитних ризиків банків України  / О. Я. Прядко,  Г. Г. Цегелик  // Вісник Львівської держ. фінан. академії. Економічні науки. – № 18. – Львів, ЛДФА, 2010.  – С. 247–252.
  • Прядко О. Я. Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику / О. Я. Прядко, Г. Г. Цегелик // Вісник Хмельн. нац. універ. Економічні науки. – Том 4. – Хмельницький, 2010. – С. 123–126.
  • Прядко О. Я. Метод послідовних поступок для розв’язування двокритеріальної задачі оптимального розподілу кредитних коштів банку /
  • О. Я. Прядко, Г. Г. Цегелик  // Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції « Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» Львівського національного університету імені Івана Франка. –  2012.  −  4–5 жовтня. − Львів: ЛНУ, 2012. –  С.  134–135.
  • Прядко О. Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику з врахуванням потреб позичальників / О. Прядко, Г. Цегелик // Вісник Львівського університету. Серія : Прикладна математика та інформатика. – 2013. – Вип. 19. – С. 81-85.

Біографія

Народилася 22 червня 1983 року в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області. У 2001 році поступила на навчання у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет прикладної математики та інформатики, який закінчила у 2006 році за спеціальністю “Соціальна інформатика”. 2009-2010 рік асистент кафедри математичного моделювання соціально-економчних процесів. З 2010 року –  асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Розклад