Дудикевич Анна Теодорівна

Посада: доцент кафедри обчислювальної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 43 91

Наукові інтереси

Розпаралелення алгоритмів на багатопроцесорних обчислювальних машинах.

Чисельні методи задач електрооптики.

Методи побудови різницевих схем.

Методи обчислень.

Курси

Публікації

1. Дудикевич Г.Т. Алгоритм розв’язування тривимірної задачі Діріхле для рівняння конвекції-дифузії / Г.Т. Дудикевич, А.І. Кардаш, С.М. Левицька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 2. – С.126-129.

2. Дудикевич Г.Т. Побудова однорідного обчислювального середовища для обчислення подвійних рядів / Г.Т. Дудикевич, А.І. Кардаш, С.М. Левицька // Вісник Вінницького політехнічного університету.-2011. – №3.-С.57- 61.

Біографія

1964 – закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка і здобула спеціальність “Математика. Математик-обчислювач”.

Кандидат фізико-математичних наук (01.01.07 – Обчислювальна математика. Тема дисертації – “Чисельне розв’язування граничних задач для багатозв’язних областей за допомогою ЕОМ”).

Доцент кафедри обчислювальної математики.

Розклад