Створення web-додатків на мові Python

Тип: На вибір студента

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Муха І. С.ПМп-31, ПМп-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМп-31доцент Муха І. С.
ПМп-32доцент Муха І. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6

Опис курсу

В навчальному курсі розглядаються сучасні інтернет-технології та їх використання для створення web-додатків. Пояснюються основні поняття і стандарти мережі Інтернет та реалізованої на її основі web-мережі (World Wide Web), склад програмного забезпечення даної мережі, логіка роботи web-додатків, основні підходи і технології їх розробки. Пояснюються сучасні методи проектування web-додатків і рекомендації з реалізації їх різних рівнів.
Створення web-додатків вимагає від фахівців з інформаційних технологій, крім уміння програмувати на будь-якій універсальній мові (C#, Java, VisualBasic, Ruby і т.д), знати основні стандарти мережі Інтернет, а саме: URL, HTTP, HTML, CSS і JavaSсript. Однак і цього недостатньо. Сьогодні для ефективної розробки web- додатків створено багато спеціальних технологій. Для створення web-додатків потрібно вміти використовувати хоча б одну таку технологію. Як приклад підходів до розробки web-додатків розглядається технологія Django.
Після завершення цього курсу студент буде
знати:
– мови розмітки (html, CSS, XML);
– сучасні інструменти для створення статичних і динамічних сайтів, порталів;
– основні методи програмування – HTML, динамічний HTML, сценарії JavaScript на стороні клієнта і на стороні сервера, XML та ін.
– принципи побудови клієнтської частини web-додатків за допомогою HTML і JavaScript;
– підходи до технологій програмування та web-технологій; принципи роботи і логічний взаємозв’язок Django з іншими елементами web-технологій;
вміти:
– форматувати сторінку засобами HTML та CSS;
– розробляти статичні і динамічні web сайти;
– створювати динамічні сторінки на стороні сервера з використанням
технології Django;
– використовувати можливості засобів розробки при проектуванні додатків;
– при роботі над проектом забезпечувати цілісність даних, безпеку, підтримку версій і ін .;
– визначати мережеву архітектуру;
– розуміти основні концепції побудови web-додатків засобами технологій Python-Django;
– використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності.

Силабус:

Завантажити силабус