ДВ (Основи криптології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМі-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМі-33

Опис курсу

Мета. Ознайомлення з основними поняттями елементарної криптографії, математичними підходами до криптографії, класичними симетричними криптосистемами та сучасними криптосистемами з відкритим ключем, криптографічними інструментами та протоколами.

Короткий опис. У спецкурсі вивчаються класичні методи шифрування, елементи криптоаналізу для розкриття симетричних криптосистем. Розглянуто математичні основи криптографічних систем. Дисципліною передбачено розгляд сучасних криптосистем з відкритим ключем: RSA, система Рабіна, система Ельгамала, імовірнісне криптування. Висвітлюються протоколи: обмін ключем, цифровий підпис, розподіл таємниці.

Завдання. Оволодіти основними математичними аспектами класичних та сучасних криптосистем. Ознайомитись з елементами криптоаналізу. Освоїти методи шифрування криптосистем з відкритим ключем.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати: основні типи класичних та сучасних криптосистем, аспекти криптоаналізу та вибору надійного шифру для відповідної задачі захисту інформації, алгоритми реалізації сучасних криптосистем;
  • вміти: на практиці застосовувати існуючі сучасні криптосистеми захисту інформації при розробці програмного забезпечення, аналізувати надійність різних криптосистем.