Системний аналіз (системний аналіз)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
718професор Чабанюк Я. М.ПМа-41, ПМа-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
736ПМа-41Гнатишин О. П., професор Чабанюк Я. М.
ПМа-42Гнатишин О. П., професор Чабанюк Я. М.

Опис курсу

Мета. Формування базового уявлення, первинних знань, вмінь та навичок з системного аналізу як наукової та прикладної дисципліни. Виробити навички математичного дослідження,  дати необхідні знання з методології системного підходу та вміння застосовувати системні уявлення до розв`язку задач аналізу та синтезу великих систем.

 Завдання. Навчити студентів: використовувати методологію системного аналізу (СА); виконувати усі етапи системного дослідження; класифікувати типові задачі СА; будувати відповідні математичні моделі, обирати метод розв’язування задачі СА  відповідно до її типу; аналізувати отримані результати.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  основні поняття,  проблематику системного аналізу,  основні  методи  дослідження систем та розв’язку задач системного аналізу,

вміти: орієнтуватися в галузі системного аналізу та теорії систем, користуватися спеціальною літературою у предметній області, вести дискусію в предметних галузях системного аналізу,  а також вміти обгрунтувати вибіру засобів для розв’язування конкретних задач; зводити пояснювальну постановку  задачі  до  формальної та відносити їх до спеціальних розділів, засобів та технологій системного аналізу.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. М.З.Згуровський, Н.Д.Панкратова. Основи системного аналізу. ­К. Видавнича група ВНV, 2007._544с.
  2. А.В.Катренко. Системний аналіз. Підручник­Львів: Новий світ-2000, 2009.­396с
  3. Антонов А.В. Системный анализ.. ­ Учеб. Для вузов. М. Высшая школа. 2004.­454с.

 

ДОПОМІЖНА

  1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П.. Введение в системный анализ. М. Высшая школа. 1989­361с.
  2. Гайдес М.А. Общая теория систем. (Системы и системный анализ) М: ГЛОБУС-ПРЕСС. 2005.­199С.
  3. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. Серія «Екологічна безпека», К.,2001, 254с.
  4. Paul Ossenbruggen. System Analysis and Decision-Making.John Wiley & Sons, Inc. New York.
  5. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем. http://www.intuit/ru