Програмування мовою PROLOG (прикладна інформатика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936Array

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
936

Опис курсу

Мета. Вивчення математичних основ логічного програмування, зв’язок логічного програмування з штучним інтелектом, вивчення основ мови програмування Prolog, формування та закріплення системного підходу до розробки програм з застосуванням мов логічного програмування..

Короткий опис. У спецкурсі вивчаються вимоги до мов логічного програмування, теорія предикатів першого порядку (виступає основою для мови логічного програмування  Prolog), основи мови Prolog. Розглядаються наступні питання: числення висловлювань, основи числення предикатів, правила виводу в теорії числення предикатів, факти і правила, Основні розділи Prolog-програм, уніфікація та пошук з поверненням, керування пошуком рішень, рекурсія, структури даних, внутрішня та зовнішня бази фактів, арифметичні операції, ввід та вивід інформації, приклади розв’язуання задач штучного інтелекту.

Завдання. Ознайомитись з основними математичними аспектами мов логічного програмування. Оволодіти правилами виводу в теорії числення предикатів. Освоїти основи мови Prolog.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати: математичні основи мов логічного програмування, правила виводу числення предикатів, фундаментальні аспекти мови Prolog;
  • вміти: на практиці застосовувати здобуті знання до розв’язування задач штучного інтелекту з використанням мови Prolog.