Підготовка науково-інноваційного проекту (113 – прикладна математика, 122 – комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні теоретичні  знання  і  практичні  навики,  які дозволять  оволодіти методологією процесу створення науково-інноваційного проекту, подачі його на розгляд та реалізацію основних завдань проекту

Силабус:

Завантажити силабус