Комп’ютерне моделювання в електрооптиці (пм)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМп-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМп-31

Опис курсу

Метою курсу є вивчення сучасних ітераційних методів розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь великої розмірності,  які широко використовуються в задачах електрооптики.

Короткий опис. У курсі висвітлюються теоретичні та практичні питання

розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь великої розмірності ітераційними методами, реалізація  чисельних методів на комп’ютерах, дослідження збіжності іефективності ітераційних процесів.

Завдання. Вивчити ітераційні методи розв’язування  задач електрооптики, вміти побудувати алгоритми для даних задач та реалізувати на комп’ютерах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: чисельні методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь великої розмірності для основних задач електрооптики;

вміти: на практиці розробляти математичні моделі, застосовувати чисельні методи для їхнього розв’язання, створювати власні програмні модулі.