Моделювання та прогнозування стану довкілля (прикладна інформатика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
918професор Притула М. М.ПМі-53м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
918ПМі-53м

Опис курсу

Мета.  Вивчення основних форм і принципів моделювання екологічних явищ і процесів.

Короткий опис. У курсі розглянуто моделювання стану екологічних явищ і процесів. Розкрито особливості моделювання стану довкілля, виведені диференціальні рівняння в біології, проведено аналіз розрахунку динаміки чисельності популяції.  Розкрито сутність методу екстраполяції по одному часовому ряду  на основі: аналітичних показників рядів динаміки, плинної середньої, плинної середньої, індексу сезонності, а також їхні різновидні методи.

Завдання. Оволодіти основними теоретичними аспектами математичного та комп’ютерного моделювання в екології. Ознайомитись з принципами застосування елементарних функцій до моделювання біологічних, хімічних і фізичних процесів.  Освоїти головні пріоритети в екології, проводити імітаційні експерименти на основі верифікаційної математичної моделі.

У результаті вивчення даного курсу  студент повинен

знати: головні   аспекти вибору та побудови лінійних і нелінійних   моделей в екологічних процесів.

вміти: записати математичну модель гідроекологічних процесів; класифікувати математичні моделі просторово розподілених систем.