Методи оптимізації (пм)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Бартіш М. Я.ПМп-31, ПМп-32
732професор Бартіш М. Я.ПМп-41, ПМп-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ПМп-31Николайчук Л. В., Ковальчук О. В.
ПМп-32Николайчук Л. В., Ковальчук О. В.
716ПМп-41Ковальчук О. В., професор Бартіш М. Я.
ПМп-42Ковальчук О. В., професор Бартіш М. Я.

Опис курсу

Мета. Вивчення фундаментальних положень теорії екстремальних задач, а також методів і алгоритмів їх розв’язування.

Короткий опис. Курс містить фундаментальні положення теорії і методів розв’язування задач оптимізації. Розглянуто задачі лінійного та нелінійного програмування, умови оптимальності, головні методи та алгоритми їх розв’язування, а також основи варіаційного числення.

Завдання. Оволодіти основними теоретичними та практичними аспектами задач оптимізації. Ознайомитися з математичним апаратом, який використовується в обґрунтуванні умов оптимальності та для доведення збіжності чисельних методів розв’язування екстремальних задач.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

  • знати: формулювання основних типів задач оптимізації, умови оптимальності для різних типів задач оптимізації, головні чисельні методи їх розв’язування.
  • вміти: визначати тип конкретної оптимізаційної задачі, вибирати та вміти застосувати відповідний метод для розв’язування конкретних задач оптимізації