Математична економіка (пм)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Гнатишин О. П.ПМп-41, ПМп-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ПМп-41Николайчук Л. В., Гнатишин О. П.
ПМп-42Гнатишин О. П., Ковальчук О. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

     Метою даного курсу є вивчення основних відомостей про побудову і аналіз математичних моделей процесів макро- та мікроекономіки, формування системи знань з методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей для активного системного аналізу соціально-економічних процесів, явищ та систем на макро- і мікроекономічному рівнях.

Фахівець у галузі прикладної математики повинен вміти складати математичні моделі практичних економічних задач, проводити їх теоретичний аналіз, розробляти самостійно або використовувати відомі методи розв’язування таких. задач. У процесі вивчення дисципліни студенти ознайомлюються з основами математичного аналізу економічних процесів, навчаються використовувати методи прийняття рішень для оптимізації відносин економічних суб’єктів, формують практичні навички моделювання  та аналізу економічних об’єктів на макро- та мікроекономічному рівні

Даний курс опирається на дисциплінах “Математичний аналіз”, “Методи оптимізації”, “Теорія ймовірності та математична статистика”.

Рекомендована література

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

  1. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Основи математичної економіки. К. Інформтехніка. 1995.
  2. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. М. Наука, 1984.
  3. Лавренюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія споживання. Львів. В-во ЛНУ 2000.
  4. Лавренюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія виробництва. Львів. В-во ЛНУ 2000.
  5. Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. М. Наука.1979.
  6. Канторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальные решения в экономике. М. Наука. 1972.
  7. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. М. И-во пол. лит.,1990.
  8. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. М. Мир 1972.