Комп’ютерні мережі

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Селіверстов Р. Г.ПМа-31, ПМа-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ПМа-31Сторож О. О.
ПМа-32доцент Хімка У. Т., Коркуна А. М.

Опис курсу

Курс стосується теоретичних аспектів функціонування, основ проектування, побудови, налаштування та використання комп’ютерних мереж. Отримані знання та практичні навички необхідні для програмування клієнт-серверних застосунків, створення локальних обчислювальних та корпоративних мереж. 

Рекомендована література

  1. Tanenbaum A., Wetherall D. Computer Networks, 6th Edition. – 2021. 
  2. Kurose J., Ross K. Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Edition. – 2017. 
  3. Рикалюк Р. Є. Конспект лекцій з дисципліни “Архітектура комп’ютерних мереж”. – Львів: ЛНУ, 2012. 

Силабус: 124 Системний аналіз

Завантажити силабус