Нечітке моделювання в середовищі Matlab (інформатика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ПМі-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ПМі-43

Опис курсу

Основні поняття теорії нечітких множин. Операції на нечітких множинах. Нечіткі оператори. Нечіткі відношення. Нечітке відображення.
Нечітка та лінгвістична змінні. Операції над нечіткими числами та інтервалами.
Основи нечіткої логіки. Логічне виведення в логіці висловлювань.
Системи нечіткого виведення. Основні алгоритми нечіткого виведення. Приклади використання систем нечіткого виведення в задачах управління.
Мова нечіткого управління – FCL.
Нечіткі сітки Петрі.
Процес нечіткого моделювання в середовищі Matlab. Розробка систем нечіткого виведення. Нечітка кластеризація в Fuzzy Logic Toolbox.
Основи програмування в середовищі Matlab.
Основи нечітких нейронних мереж.