Методи економічного прогнозування (прикладна інформатика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936професор Притула М. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
936

Опис курсу

Мета. Викладення теоретичних положень методології економічного прогнозування і планування до розв’язування економічних задач. Висвітлення вимог до роботи експертних систем, вивчення основних постулатів технічного аналізу та сфери їх застосування.

Короткий опис. У курсі  висвітлено такі питання: методологія економічного прогнозування та планування, їх класифікація та характеристика; оцінка якості прогнозу в процесі прийняття рішень; метод екстраполяції; моделювання як метод прогнозування; експертні метод прогнозування; генерування ідей.

Завдання. Оволодіти основними теоретичними засадами економічного прогнозування і планування в системі управління виробництвом.  Ознайомитись з процесом побудови економіко-статистичних моделей економічних явищ і процесів. Організація та проведення експертного опитування та їх аналіз.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні   аспекти вибору оптимальних рішень в сучасних умовах економічного розвитку.

вміти: сформувати  модель національної економіки.