3D-графічні технології (прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ПМп-32доцент Муха І. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ПМп-32доцент Муха І. С.

Опис курсу

3D Графічні технології все частіше використовуються в сучасному програмуванні. Мета даної дисципліни – дати можливість студентам оволодіти засобами побудови статичних та динамічних просторових зображень на моніторі за допомогою команд відкритої бібліотеки OpenGL, а також способами нанесення текстури на такі об’єкти. Студент також набуває досвіду стосовно роботи з графічними файлами та растровою графікою.
Після завершення цього курсу студент буде знати:
– основні графічні формати та способи отримання інформації з них на програмному рівні на мові С++.
– основні команди графічної бібліотеки OpenGL, їхні параметри та специфіку роботи з ними.
– сучасні шейдерні технології.
– програмування графічних застосунків на Python.
– основи пакету Blender.
– поняття про WebGL.
вміти:
будувати за допомогою команд графічної бібліотеки OpenGL реалістичні просторові зображення на екрані монітора та на web-сторінці.

Матеріали

Варіант індивідуального завдання

Силабус:

Завантажити силабус