Старости і порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Н А К А З

 

 

З метою активізації та вдосконалення роботи порадників у Львівському університеті імені Івана Франка та на виконання Концепції національного виховання студентської молоді, затвердженої 25.06.2009 року (протокол № 7/2-4) колегією Міністерства освіти і науки,

н а к а з у ю

 1.

Призначити порадниками студентських груп 1 курсу факультету прикладної математики та інформатики :

Мельничина Андрія Володимировича, доцента кафедри теорії оптимальних процесів (група ПМа-11) ;

Шевчука Саву Павловича, доцента кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів (група ПМа-12 ) ;

Музичука Анатолія Омеляновича, доцента кафедри програмування  ( група ПМі-11) ;

Вагіна Петра Петровича, доцента кафедри інформаційних систем ( група ПМі-12 ) ;

Колос Надію Мирославівну, асистента кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем ( група ПМі-13 ) ;

Гарасима Ярослава Степановича, старшого викладача кафедри обчислювальної математики ( група ПМп-11) ;

Коссак Ольгу Святославівну, доцента кафедри прикладної математики

( група ПМп-12).

 

  • 2.

Призначити порадниками студентських груп 2 курсу факультету прикладної математики та інформатики :

Николайчук Лесю Василівну, асистента кафедри теорії оптимальних процесів (група ПМа-21) ;

Фундак Лесю Ігорівну, асистента кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів (група ПМа-22 ) ;

Малець Романну Богданівну, асистента кафедри програмування ( група ПМі-21) ;

Бернакевич Ірину Євстахівну, доцента кафедри інформаційних систем

( група ПМі-22 ) ;

Трушевського Валерія Миколайовича , доцента кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем ( група ПМі-23 ) ;

Остудіна Бориса Анатолійовича, доцента кафедри обчислювальної математики ( група ПМп-21) ;

Дяконюк Лілію Миколаївну, доцента кафедри прикладної математики

( група ПМп-22).

  • 3.

Призначити порадниками студентських груп 3 курсу факультету прикладної математики та інформатики :

Ковальчук Ольгу Василівну, асистента кафедри теорії оптимальних процесів (група ПМа-31) ;

Костенко Світлану Борисівну, доцента кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів (група ПМа-32 ) ;

Сибіля Юрія Миколайовича, доцента кафедри програмування ( група ПМі-31) ;

Горлача Віталія Михайловича, доцента кафедри інформаційних систем

( група ПМі-32 ) ;

Квасницю Галину Андріївну , асистента кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем ( група ПМі-33 ) ;

Недашківську Анастасію Миколаївну, доцента кафедри обчислювальної математики ( група ПМп-31) ;

Ярошевську Мирославу Володимирівну, асистента кафедри прикладної математики ( група ПМп-32).

 

  • 4.

 

Призначити порадниками студентських груп 4 курсу факультету прикладної математики та інформатики :

Голуба Богдана Михайловича, доцента кафедри теорії оптимальних процесів (група ПМа-41) ;

Коркуну Андрія Михайловича, асистента кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів (група ПМа-42 ) ;

Левицьку Софію Михайлівну, старшого викладача кафедри програмування ( група ПМі-41) ;

Вовка Володимира Дмитровича, доцента кафедри інформаційних систем ( група ПМі-42 ) ;

Старчака Миколу Олеговича, асистента кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем ( група ПМі-43 ) ;

Ярмолу Галину Петрівну, асистента кафедри обчислювальної математики ( група ПМп-41) ;

Щербатого Михайла Васильовича, доцента кафедри прикладної математики ( група ПМп-42).

  • 5.

 

Контроль за виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Я. І. Гарасима.

 

В СТУДЕНТСЬКИХ  СПРАВАХ  ДЕННОГО НАВЧАННЯ

 

           н а к а з у ю:

Призначити старостами  академічних груп на факультеті прикладної математики та інформатики наступних студентів:

Група Старости
ПМа-11 Степаняк Олег Богданович
ПМа-12 Зінко Максим Андрійович
ПМі-11 Поляруш Дмитро Володимирови
ПМі-12 Зубаль Богдан Андрійович
ПМі-13 Радиш Ростислав Дмитрович
ПМп-11 Куприсюк Назар Володимирович
ПМп-12 Марчук Ярослав Юрійович
ПМа-21 Бартіш Михайло Ярославович
ПМа-22 Дмитрів Мар’яна Олегівна
ПМі-21 Телепко Богдана Тарасівна
ПМі-22 Олексин Михайло Михайлович
ПМі-23 Беновський Маркіян Романович
ПМп-21 Осінчук Наталя Русланівна
ПМп-22 Сподар Ірина Володимирівна
ПМа-31 Соловій Анна Сергіївна
ПМа-32 Заплатинський Назар Богданович
ПМі-31 Козуб Ульяна Михайлівна
ПМі-32 Галамага Орися Олегівна
ПМі-33 Хмільовська Марія Іванівна
ПМп-31 Зваріч Артіна Артурівна
ПМп-32 Марухно Орися Вікторівна
ПМа-41 Костів Уляна Василівна
ПМа-42 Нос Надія Василівна
ПМі-41 Михайлюк Христина Володимирі
ПМі-42 Різун Маркіян Тарасович
ПМі-43 Лабіш Ростислав Володимирович
ПМп-41 Мальчик Уляна Василівна
ПМп-42 Довганик Оксана Андріївна

 

Проректор                                                                                  Кухарський В. М.