Yarema Savula

Position: Chairperson, Applied Mathematics Department

Scientific degree: Doctor of Physical and Mathematical Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-41-86

Email: savula@lnu.edu.ua

Research interests

The problems of computer modeling of physical-mechanical fields in patchy environment and biology systems.

Courses

Publications

 1. Савула Я. Г., Чапля Є. Я., Кухарський В. М. Чисельне моделювання тепломасопереносу через тонкий криволінійний шар // Доповіді Академії Наук України. – 1995. – № 11. – С. 30-34. 
 2. Savula Ya. H., Koukharskyi V. M., Chaplia Ye. Ya. Numerical Analysis of Advection-Diffusion in the continuum with thin canal // Numerical Heat Transfer. Part A. – 1998. – 33 (3). – P. 341-351. 
 3. Кухарський В., Савула Я. Дослідження варіаційних задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2000. Вип. 2. – С. 155-162. 
 4. Савула Я. Г., Чапля Є. Я., Кухарський В. М. Чисельне моделювання конвективного теплопереносу в середовищі з тонким капіляром // Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 1995. – Вип. 41. – С. 101-105. 
 5. Кухарський В. М., Савула Я. Г. Використання проекційно-сіткових методів до розв’язання задач адвекції-дифузії у тонких криволінійних каналах // Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 1998. – Вип. 50. – С. 148-152. 
 6. Дяконюк Л., Кухарський В., Савула Я. Математичне моделювання процесів теплопровідності у багатошарових середовищах із тонкими включеннями // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – 2000. – Т. 1. – С. 212-215. 
 7. Кухарський В. М., Савула Я. Г., Копитко М. Ф. Чисельне дослідження задач адвекції-дифузії у середовищах із включеними тонкими криволінійними шарами // Волинський математичний вісник. – 2001. – Вип. 8. – С. 86-92. 
 8. Кухарський В. М., Савула Я. Г., Головач Н. П. Стабілізація розв’язків задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле, отриманих засобами методу скінченних елементів // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 15. – С. 3-14. 
 9. Копитко М. Ф., Кухарський В. М., Савула Я. Г. Математичне моделювання та числове дослідження процесів у пористих середовищах // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 19. – С. 192-198. 
 10. Савула Я. Г., Копитко М. Ф., Кухарський В. М., Дяконюк Л. М. Числові схеми на основі МСЕ для розв’язування задач адвекції-дифузії в неоднорідних середовищах // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – 2003. – С. 186-188. 
 11. Савула Я. Г., Мандзак Т. І., Кухарський В. М., Дяконюк Л. М. Числове дослідження процесів поширення субстанції у неоднорідних пористих середовищах // Механіка середовища, методи комп’ютерних наук та моделювання. – 2004. – T. 1. – С. 55-64. 
 12. Бурак Я. Й., Чапля Є. Я., Кондрат В. Ф., Савула Я. Г., Нагірний Т. С., Грицина О. Р., Чернуха О. Ю., Мороз Г. І., Копитко М. Ф., Кухарський В. М., Червінка К. А., Боженко Б. Л., Дяконюк Л. М. Фізико-математичне моделювання та дослідження нерівноважних процесів у деформівних локально-неоднорідних багатокомпонентних твердих тілах // Фундаментальні орієнтири науки. Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД. Київ: Академперіодика. – 2005. – С. 103-119. 
 13. Кухарський В. М., Кухарська Н. П., Савула Я. Г., Мандзак Т. І. Фізико-математичне моделювання процесів тепломасоперенесення в середовищах із включеними тонкими шарами // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, № 3. – С. 145-152. 
 14. Кухарський В. М., Кухарська Н. П., Савула Я. Г. Використання гетерогенних математичних моделей до розв’язування задач тепломасоперенесення в середовищах із тонкими неоднорідностями // Фізикоматематичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4. – С. 132-141.
 15. Гончарук В. Є., Кухарська Н. П., Кухарський В. М., Савула Я. Г., Торський А. Р., Чапля Є. Я. Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – № 4. – С. 90-93. 
 16. Cавула Я. Г., Мандзак Т. І., Кухарський В. М. Числовий аналіз різновимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими включеннями // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 8. – С. 149-156.

Biography

Birth: the 14th of May 1946, Stryi, Lvivska oblast;

1969 – graduated from the Faculty of Mathematics and Mechanics of Ivan Franko State University of Lviv;

1973 – PhD of the Faculty of Applied Mathematics. Scientific advisor: N. Fleishman;

1976 – scientific internship in the Lomonosov State University of Moscow;

1977-1978 – scientific internship in the Brno University of Technology;

Since 1972 – has worked on the Faculty of Applied Mathematics of the Ivan Franko State University of Lviv

1986 – Doctor Of Physical And Mechanical Sciences (the theme of dissertation: “Tasks of Mechanics of Deformation of Shells of Complex Geometry”);

Since 1986 – head of the Applied Mathematics Department;

Since 1996 – Dean of the Faculty of Applied Mathematics and Informatics.

Awards

10th of October 2011 – Honored Worker of Education of Ukraine.

Schedule