Щербина Юрій Миколайович

Посада: професор кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (мобільний): (096) 123-24-32

Електронна пошта: yuriy.shcherbyna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Системи штучного інтелекту. Індуктивне виведення

Курси

Публікації

Вибрані наукові публікації

1. Исследование эффективности алгоритмов обучения нейросетей Кохонена // Управляющие системы и машины. – № 2. – К., 2006. – С. 63–80. (Співавтори: В. Пасичник, О. Годич, Ю. Никольский).

2. Determining cluster boundaries within Self-Organizing Maps // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2007. – № 5. – С. 97–109.  (Співавтори: О. Годич, Ю. Никольский, В. Пасічник).

3. Динамическая сегментация изображений для учебного симулятора языка жестов  // Управляющие системы и машины. Январь-Февраль 2009, №1, С. 79-85. (Співавтори: О. Годич, К. Гущин, Ю. Никольский, В. Пасічник).

4. Інтелектуальна система моделювання поведінки агентів у задачі навігації / О. Годич, П. Кушнір, Ю. Щербина // Вісник Львівськ. ун-ту, серія прикл. матем. та інформ. – вип. 18. – Львів, 2012. – С. 208-221. (Співавтори: О. Годич, П. Кушнір).

5. Scherbyna Y. M. Providing Feedback in Ukrainian Sign Language Trainer Software. / M. V. Davydov, I. V. Nikolski, V. V. Pasichnyk, O. V. Hodych, Y. M. Scherbyna // A. Skowron and Z. Suraj (Eds.): Rough Sets and Intelligent Systems, ISRL 43, – v.2. – Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, 2013. – P. 241-261.

6. Дискретна математика (підручник), Київ, bhv, 2006. (Співавтори: В. Пасічник, Ю. Ні кольський).

7. Системи штучного інтелекту (навч. посібник), Львів, “Магнолія”, 2010. (Співавтори: В. Пасічник, Ю. Ні кольський).

8. Комп’ютерне розпізнавання жестів (монографія), Львів, “Манускрипт”, 2011. (Співавтори: Годич О. В., Давидов М. В., Нікольський Ю. В., Пасічник В. В.).

Біографія

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана франка за спеціальністю математика у 1971 р. У 1971-73 рр. навчався в аспірантурі цього ж університету. Доцент з 1976 р. У 1987-91 рр. – завідувач кафедри теорії оптимальних процесів. З 2003 року – доцент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем. З 2015 року – професор кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009 р.).

Розклад