Савула Ярема Григорович

Посада: професор кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-86

Електронна пошта: savula@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблеми комп’ютерного моделювання фізико-механічних полів у неоднорідних середовищах та біологічних системах.

Курси

Публікації

 1. Савула Я. Г., Чапля Є. Я., Кухарський В. М. Чисельне моделювання тепломасопереносу через тонкий криволінійний шар // Доповіді Академії Наук України. – 1995. – № 11. – С. 30-34. 
 2. Savula Ya. H., Koukharskyi V. M., Chaplia Ye. Ya. Numerical Analysis of Advection-Diffusion in the continuum with thin canal // Numerical Heat Transfer. Part A. – 1998. – 33 (3). – P. 341-351. 
 3. Кухарський В., Савула Я. Дослідження варіаційних задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2000. Вип. 2. – С. 155-162. 
 4. Савула Я. Г., Чапля Є. Я., Кухарський В. М. Чисельне моделювання конвективного теплопереносу в середовищі з тонким капіляром // Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 1995. – Вип. 41. – С. 101-105. 
 5. Кухарський В. М., Савула Я. Г. Використання проекційно-сіткових методів до розв’язання задач адвекції-дифузії у тонких криволінійних каналах // Вісник Львівського університету. Сер. Мех.-мат. – 1998. – Вип. 50. – С. 148-152. 
 6. Дяконюк Л., Кухарський В., Савула Я. Математичне моделювання процесів теплопровідності у багатошарових середовищах із тонкими включеннями // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – 2000. – Т. 1. – С. 212-215. 
 7. Кухарський В. М., Савула Я. Г., Копитко М. Ф. Чисельне дослідження задач адвекції-дифузії у середовищах із включеними тонкими криволінійними шарами // Волинський математичний вісник. – 2001. – Вип. 8. – С. 86-92. 
 8. Кухарський В. М., Савула Я. Г., Головач Н. П. Стабілізація розв’язків задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле, отриманих засобами методу скінченних елементів // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 15. – С. 3-14. 
 9. Копитко М. Ф., Кухарський В. М., Савула Я. Г. Математичне моделювання та числове дослідження процесів у пористих середовищах // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 19. – С. 192-198. 
 10. Савула Я. Г., Копитко М. Ф., Кухарський В. М., Дяконюк Л. М. Числові схеми на основі МСЕ для розв’язування задач адвекції-дифузії в неоднорідних середовищах // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – 2003. – С. 186-188. 
 11. Савула Я. Г., Мандзак Т. І., Кухарський В. М., Дяконюк Л. М. Числове дослідження процесів поширення субстанції у неоднорідних пористих середовищах // Механіка середовища, методи комп’ютерних наук та моделювання. – 2004. – T. 1. – С. 55-64. 
 12. Бурак Я. Й., Чапля Є. Я., Кондрат В. Ф., Савула Я. Г., Нагірний Т. С., Грицина О. Р., Чернуха О. Ю., Мороз Г. І., Копитко М. Ф., Кухарський В. М., Червінка К. А., Боженко Б. Л., Дяконюк Л. М. Фізико-математичне моделювання та дослідження нерівноважних процесів у деформівних локально-неоднорідних багатокомпонентних твердих тілах // Фундаментальні орієнтири науки. Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД. Київ: Академперіодика. – 2005. – С. 103-119. 
 13. Кухарський В. М., Кухарська Н. П., Савула Я. Г., Мандзак Т. І. Фізико-математичне моделювання процесів тепломасоперенесення в середовищах із включеними тонкими шарами // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, № 3. – С. 145-152. 
 14. Кухарський В. М., Кухарська Н. П., Савула Я. Г. Використання гетерогенних математичних моделей до розв’язування задач тепломасоперенесення в середовищах із тонкими неоднорідностями // Фізикоматематичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4. – С. 132-141.
 15. Гончарук В. Є., Кухарська Н. П., Кухарський В. М., Савула Я. Г., Торський А. Р., Чапля Є. Я. Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – № 4. – С. 90-93. 
 16. Cавула Я. Г., Мандзак Т. І., Кухарський В. М. Числовий аналіз різновимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими включеннями // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 8. – С. 149-156.

Біографія

Народився 14 травня 1946 року в місті Стрий Львівської області. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1969) та аспірантуру при кафедрі прикладної математики під керівництвом професора Н. П. Флейшмана. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив у 1973 році. Проходив довготривале наукове стажування на факультеті обчислювальної математики та кібернетики Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (1976) та у Технічному університеті міста Брно (1977-1978). З 1972 року, після закінчення навчання в аспірантурі, працює на кафедрі прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1986 році в Казанському державному університеті ім. М. І. Лобачевського захистив дисертацію “Задачі механіки деформування оболонок складної геометрії” на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук. З 1986 року – завідувач кафедри прикладної математики, а з 1996 року – декан факультету прикладної математики та інформатики.

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук вищої школи України є відомим вченим у галузі комп’ютерного моделювання. Значна частина його досліджень присвячена комп’ютерному в проблемах механіки суцільного сeредовища. У його наукових працях розглядаються також проблеми моделювання біологічних та екологічних систем та проблеми застосування кібернетичних методів до числового аналізу процесів масоперенесення. Під керівництвом проф. Я. Савули захищено 14 кандидатських дисертацій, він є автором ряду навчальних посібників, двох монографій та 300 наукових статей.

Основні напрямки роботи – застосування чисельних методів та комп’ютерів для аналізу математичних моделей, зокрема математичних моделей переносу забруднень та механіки деформівного твердого тіла; чисельний аналіз моделей з управліням; побудова та дослідження гетерогенних математичних моделей.

Наукова діяльність Я. Г. Савули упродовж довголітньої роботи (з 1969 року) у Львівському університеті імені Івана Франка тісно пов’язана з викладацькою роботою. Навчальні курси, які читав Ярема Григорович, диктувались майже завжди його науковими інтересами. Це курси з мов програмування, задачі на власні значення, варіаційно-проекційні методи, числові методи, метод скінченних елементів, числові методи математичної фізики, комп’ютерне моделювання та ін.

Під керівництвом Я. Г. Савули понад 25 років проводились науково-госпдоговірні роботи спільно з науковими, проектно-конструкторськими та виробничими підприємствами міст: Києва, Львова, Запоріжжя, Тернополя, Харкова, Москви та ін.

Останніми роками професор Савула Я. Г. активно займається міжнародною науковою діяльністю: був керівником групи у темі, що виконувалася за програмою INTAS, керував спільними українсько-угорськими проектами, проектом TEMPUS та іншими.

Нагороди

Заслужений працівник освіти України (10 жовтня 2011) — за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад