Мельничин Андрій Володимирович

Посада: заступник декана факультету прикладної математики та інформатики з навчально-методичної роботи, доцент кафедри теорії оптимальних процесів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): (066) 289-15-15

Електронна пошта: andriy.melnychyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблеми оптимізації сучасних інформаційних технологій.

Курси

Публікації

1. Мельничин А. В. Другий варіант побудови оптимальних стратегій пошуку записів у послідовних файлах баз даних за використання блочного пошуку / А. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22 №1. – С.92–98.

2. Мельничин А. В. Порівняльний аналіз оптимальних схем пошуку інформації у послідовних файлах баз даних із використанням методу блокового пошуку / А. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2011.  – Вип. 17.  – C. 22–28.

3. Мельничин А. В. Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних / А. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2013.  – Вип. 20.  – C. 95–99.

4. Біляковська О. О. Особливості системи тестування на базі соціального Інтернет-підходу / О.О. Біляковська, А. В.  Мельничин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. педаг. – 2013.  – Вип. 29.  – C. 77–84.

5. Мельничин А. В. Основи фінансового аналізу: тексти лекцій / А. В. Мельничин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 80 с.

6. Мельничин А.В. Вступ до науково-дослідницької роботи : методичні вказівки до написання та захисту науково-дослідницьких робіт з інформатики / А. В. Мельничин, І. А. Лема. – Львів : Видавництво “Львівської політехніки”, 2014. – 112с.

Біографія

Народився 17 жовтня 1981р. у с. Надиби Старосамбірського району Львівської області. У 2004р. закінчив з відзнакою факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка, аспірантуру (2007). У 2004-2007 асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем, 2007-09 асистент кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів, 2009-10 асистент, а з 2010 – по даний час – доцент кафедри теорії оптимальних процесів Львівського національного університету імені Івана Франка.  У 2009р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за темою : “Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних. У січні 2014р. присуджено вчене звання “доцент кафедри теорії оптимальних процесів.

Розклад