Квасниця Галина Андріївна

Посада: асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Телефон (робочий): (032) 239-42-11

Електронна пошта: halyna.kvasnytsya@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Застосування методу скінченних елементів до задач математичної фізики.

Курси

Публікації

 1. Квасниця Г.А., Шинкаренко Г.А. Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики // Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2002.-Вип.5. – С. 95-106.
 2. Квасниця Г.А., Шинкаренко Г.А. Порівняння простих апостеріорних оцінювачів похибок методу скінченних елементів для задач еластостатики. // Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2003.-Вип.7. – С. 162-174.
 3. H.Kvasnytsa, F.Chaban, H.Shynkarenko. Construction of the h-adaptive FEM schema for the forced vibration problems // 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 Short Papers – 18-21 May 2009, Zielona Gora, Poland  pp.271-272.
 4. Є.Абрамов, Г.Квасниця, Г.Шинкаренко. Частинами квадратичні та кубічні апроксимації h-адаптивного МСЕ для одновимірних крайових задач// Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2011.-Вип.17. – С. 47-61.
 5. Квасниця Г., Чабан Ф., Шинкаренко Г. Аналіз задач про вимушені гармонійні вібрування пружних тіл та побудова надійних апроксимацій МСЕ для їхніх розв’язків// Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2013.-Вип.20. – С. 19-33.
 6. Г.А.Квасниця, Г.А.Шинкаренко. Апостеріорні оцінювачі похибки квадратичних апроксимацій МСЕ для крайових задач еластостатики // Матеріали XІХ Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», МОН України, Львівський національний університет імені Івана Франка (3–4 жовтня 2013, Львів) – С. 68–69 .
 7. Kvasnytsia H.A. Computable double-sided a posteriori error estimates and h-adaptive finite element approximations/ H.A.Kvasnytsia, O.Yu.Ostapov, H.A.Shynkarenko, O.V.Vovk // Manufacturing Process: Actual Problems-2014; M. Gajek, O. Hachkevych, A. Stanik-Besler eds. – Opole: Politechnika Opolska, 2014 – Vol. 1. Basic science applications in manufacturing processes. – P. 96-111.
 8. Квасниця Г.А. Апостеріорні оцінювачі похибки серендипових квадратичних апроксимацій МСЕ для еліптичних крайових задач / О.Вовк, Г.Квасниця, О.Остапов, Г.Шинкаренко // Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2014.-Вип.21. – С. 67-78.
 9. Вовк О.В., Квасниця Г.А., Шинкаренко Г.А. Апостеріорні оцінки похибок апроксимацій МСЕ для двоїстих задач кручення призматичних стрижнів// Матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», МОН України, Львівський національний університет імені Івана Франка (21–22 вересня 2015, Львів) – С. 68–69.
 10. Вовк О.В., Квасниця Г.А., Шинкаренко Г.А. Точна сумарна оцінка апостеріорних похибок апроксимацій МСЕ для двоїстих задач кручення стрижнів// Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2015.-Вип.24. – С. 44-52.
 11. Квасниця Г.А., Шинкаренко Г.А. Двосторонні апостеріорні оцінки похибок апроксимацій МСЕ в одновимірних крайових задачах // Матеріали XХІІ Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», МОН України, Львівський національний університет імені Івана Франка (5–7 жовтня 2016, Львів) – С. 85–88.
 12. Kvasnytsia H.A. Numerical analysis of a posteriori error estimators of finite element approximations for the dual torsion problem. /H.A.Kvasnytsia, H.A.Shynkarenko, B.B.Vasylyshyn // Proceedings of the International Conference UCAM-2017 “Ukrainian Conference on Applied Mathematics” 28-30 September, 2017. P. 67-69.

Біографія

Закінчила факультет прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка у 1996 році. У 1996-2000 рр. навчалась в аспірантурі університету за спеціальністю математичне моделювання. У 2000-2003 рр. працювала лаборантом кафедри інформаційних систем. З 2003 року – асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Розклад