Квасниця Галина Андріївна

Наукові інтереси

Застосування методу скінченних елементів до задач математичної фізики.

Курси

Публікації

  1. Квасниця Г.А., Шинкаренко Г.А. Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики // Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2002.-Вип.5. – С. 95-106.
  2. Квасниця Г.А., Шинкаренко Г.А. Порівняння простих апостеріорних оцінювачів похибок методу скінченних елементів для задач еластостатики. // Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2003.-Вип.7. – С. 162-174.
  3. H.Kvasnytsa, F.Chaban, H.Shynkarenko. Construction of the h-adaptive FEM schema for the forced vibration problems // 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 Short Papers – 18-21 May 2009, Zielona Gora, Poland  pp.271-272.
  4. Є.Абрамов, Г.Квасниця, Г.Шинкаренко. Частинами квадратичні та кубічні апроксимації h-адаптивного МСЕ для одновимірних крайових задач// Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2011.-Вип.17. – С. 47-61.
  5. Квасниця Г., Чабан Ф., Шинкаренко Г. Аналіз задач про вимушені гармонійні вібрування пружних тіл та побудова надійних апроксимацій МСЕ для їхніх розв’язків// Вiсн. Львiв. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика – 2013.-Вип.20. – С. 19-33.

Біографія

Закінчила факультет прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка у 1996 році. У 1996-2000 рр. навчалась в аспірантурі університету за спеціальністю математичне моделювання. У 2000-2003 рр. працювала лаборантом кафедри інформаційних систем. З 2003 року – асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Розклад