Коссак Ольга Святославівна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239 41 78

Електронна пошта: olha.kossak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Машинна графіка; криптологія; комп’ютерне моделювання; Web-дизайн.

Курси

Публікації

Коссак O., Мітрулі M., Челакос H.  //Комп’ютерна графіка. // O. Коссак, М. Мітрулі, H. Челакос // Навчальний посібник: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 205 с. Гриф №1.4/18-Г-2656 від 10.12.2008

 

Коссак О. Групові операції на еліптичних кривих. Вісник Львівського університету, серія прикл. мат. інформ., вип. 20, 2013, с. 77-84

О.Коссак. Криптування з використанням еліптичної кривої Едвардса/ О.Коссак, Я.Холявка// Вісник ТНТУ. –2014. –Том 73. –№1. –С.275-280.

О.Коссак. Криптування з використанням еліптичної кривої/О.Коссак, Я.Холявка// Вісник Львівського університету, серія прикл.мат. інформ.–2014.– Вип. 21.– С.110-117

О.Коссак. ОТ-протокол з використанням еліптичної кривої Едвардса/ О.Коссак, Я.Холявка// Вісник Львівського університету, серія прикл. мат. інформ. – 2015. – Вип.23. – с.83-89.

О. Коссак, Дослідження вироджений систем диференціальних рівнянь з допомогою узагальнених обернених матриць/ О.Коссак, І Борецька, О. Довганик // Вісник Львівського університету, серія прикл. мат. інформ. – 2016 . – Вип. 24. – с.77-88.

Коссак О.С., Кривень В.А. Валяшек В.Б., Пластичне відшаровування жорсткого включення з прямокутним торцем під зсувним навантаженням. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2016. Випуск №53. – С. 26-31.

Kalogeropulos G., Кossak О. The investigation of the numerical solution of the linear singular systems. Вісник Львів. Ун–ту// Сер. прикл. матем. інформ.// 2010. Вип.16.

Біографія

Народилася 23 серпня 1958 року у Львові, в родині вчителів англійської мови. Вчилася у Львівській середній школі №4 з поглибленим вивченням англійської мови. Далі вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет прикладної математики. Після закінчення працювала в науково-дослідницькому секторі при кафедрі прикладної математики. У 1992 році захистила дисертацію на ступінь кандидата фіз.-мат. наук. Нині є доцентом кафедри прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка. Життєве покликання – навчати студентів і писати книжки. Останні десять років активно співпрацює з Афінським і Салоніцьким університетами (Греція).

Методичні матеріали

Коссак О.С. Векторна графіка у картографуванні: навч.-метод. посіб./ О.С. Коссак, Байрак Г. Р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 80с.

Розклад