Коковська Ярина Володимирівна

Наукові інтереси

Чисельне дослідження задач гідродинаміки.

Курси

Публікації

  1. Коковська Я.В. Використання лінійних і квадратичних апроксимацій для розв’язування задач руслового стоку рідини.// Вісн. Льв. ун-ту. Сер. прикл. матем. інформ. Вип. 18– 2012. – C. 165-175.
  2. Венгерський П.С., Коковська Я.В. Один з підходів моделювання процесів руслового  стоку рідини //  Вісн. Льв. ун-ту. Сер. прикл. матем. інформ. Вип. 15– 2009.С. 178-195.
  3. Kokovska Y., Venherskyi P. Application of Gis- Technology for Modelling Motion Water in the Open Channels // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science.  Proceedings of the XI International Conference TCSET’2012.- Lviv-Slavske, 2012.- P. 393.
  4. Коковська Я.В. Чисельне дослідження річкового стоку води з врахуванням кривизни русла.// Міжнародна наукова конференція „Сучасні проблеми механіки та математики”. – Львів, 2013. – С.34.
  5. Venherskyi P., Kokovska Y. One approach to numerical solution of the problem for coupling surface and groundwater flows.//Матеріали  VI міжнародної наукової конференції ім. І.І. Ляшко „Обчислювальна і прикладна математика”. – Київ, 2013. – С.46-50.

Біографія

Народилась 1985року  у м. Новий Розділ Львівської області. У 2003 році поступила на навчання у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет прикладної математики та інформатики, який закінчила у 2008 році за спеціальністю “інформатика”. З 2008 по 2011 р. навчалась в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка . З вересня 2011 року –  асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Розклад