Іванків Катерина Степанівна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-78

Наукові інтереси

Методи обчислень, Інформатика і програмування

Курси

Публікації

М.Ф.Копитко,К.С.Іванків.// Основи програмування мовою Java. Тексти лекцій. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002− 84 с.

К.С. Іванків, М.В.Щербатий.// Математичне моделювання біологічних та еколого-економічних процесів. Навчально-методичний посібник. Львів:Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.− 154 с.

К. Іванків, Я. Мацьонг, Т. Мандзак. //DELPHI Для початківців. Навчальний посібник. Львів:Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.−188 с.

К.Іванків, Д.Первов, В.Попович. //Розв’язування нестаціонарних задач теплопровідності для термочутливих тіл зі складним теплообміном методами розщеплення. В зб. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. В 2-х т. – Львів, 2006. – Т.1, с.196-198.

Іванків К. //Динаміка однієї дифузійної системи на одновимірному ареалі /Іванків К., Мельник О. // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. — 2009. — С. 31-33.

К. Іванків.// Дослідження хвильових процесів у поліноміальних моделях «реакція (ріст) – конвекція (таксис) – дифузія» //Міжнародна математична конференція імені В.Я.Скоробагатька . Тези доповідей. – Дрогобич. –2011. – С.81.

К.Іванків.// Оптимізація процесу поширення тепла в термочутливих тілах з джерелами тепла /К.Іванків //Пожежна безпека. Збірник наукових праць. – №21.−2012.−С. 169-178.

Біографія

Кандидат фізико-математичних наук (01.02.04.- Механіка деформівного твердого тіла. Тема дисертації – «Оптимизация пластин и составныхоболочеквращения на основе метода геометрического программирования»).

Доцент кафедри прикладної математики.

Розклад