Кафедра теорії оптимальних процесів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра теорії оптимальних процесів готує бакалаврів напряму “системний аналіз”, спеціалістів та магістрів зі спеціальності “системний аналіз та управління”.

На кафедрі виконано і захищено 2 докторські (М. М. Притула 1998, М. Я. Бартіш 2003) і 10 кандидатських дисертацій. Під керівництвом проф. М. Я. Бартіша сформувався науковий напрямок у галузі розв’язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум. На основі розробленої загальної схеми методів типу Ньютона-Канторовича для функціональних рівнянь досліджуються нові обчислювальні методи, розгорнуті дослідження з інтервального аналізу та інтервальних методів. Проводиться робота з теорії та методів нелінійного програмування, оптимального керування, розробляються методи розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати, розв’язуються різні технічні та економічні задачі на основі оптимізаційних математичних моделей.

Кафедра була створена у 1973 році.

Співробітники

завідувачШАХНО Степан Михайловичзавідувач
професорБАРТІШ Михайло Ярославовичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцент (сумісник)МЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент (сумісник)
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
доцентХІМКА Уляна Теодорівнадоцент
старший викладачГНАТИШИН Олександра Павлівнастарший викладач
асистентБІЛОУС Тетяна Анатоліївнаасистент
асистентЖЕРНОВИЙ Констянтин Юрійовичасистент
асистентКОВАЛЬЧУК Богдан Миколайовичасистент
асистентКОВАЛЬЧУК Ольга Василівнаасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
старший лаборантРЕШЕТІВСЬКА Любов Василівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Підручники:
  • Бартіш М. Я, Дудзяний І. М. Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі. //Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Львів: Вида¬вничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 168с.
  • Бартіш М. Я, Дудзяний І. М. Дослідження операцій. Частина 2. Алгоритми оптимізації на графах. //Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. 120 с.
  • Сеньо П. С. ”Теорія ймовірностей та математична статистика” //Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Київ, Знання..2007, 557 с.
  • Сеньо П. С. ”Випадкові процеси”, Підручник. Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. – Видавництво „Компакт” – ЛВ, 2006, 283 ст.
  • Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика //Підручник з грифом Міністерства освіти та науки . Центр учбової літератури, Київ, 2004 р., 448с .
  • Горлач В. М., Венгерський П. С., Дудзяний І. М., Коркуна М. Д., Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: 2-ге вид. //Підручник з грифом Міністерства освіти та науки – К.: Каравела, 2007. – 640 c.
 • Навчальні посібники:
  • Бартіш М. Я. Методи оптимізації. Теорія і алгоритми. Львів. Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2006 . 231 с.
  • Бартіш М. Я., Роман Л. Л. “Теорія ігор”, Видавничий центр ЛНУ. 2005р. 120 с.
  • Дудзяний І. М. Програмування мовою Object Pascal. // Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2004. 328 с.
  • Дудзяний І. М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем. // Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.108 с.
  • Дудзяний І. М. Програмування мовою Visual Basic .NET. // Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 272 с.
  • Дудзяний І. М. Програмування мовою Visual Basic/VBA. // Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 240 с.

Дослідження

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • Побудова і дослідження числових методів розв’язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум;
 • Теорія і методи нелінійного програмування;
 • Розробка та дослідження інтервальних методів розв’язування детермінованих задач та задач з невизначеностями;
 • Застосування асимптотичних методів розв’язування задач нелінійної механіки;
 • Розпаралелювання алгоритмів;
 • Дослідження методів розпізнавання та обробки зображень, дистанційного зондування Землі;
 • Методи захисту інформації при передачі її по каналах зв’язку;
 • Реалізація алгоритмів за допомогою однорідних обчислювальних середовищ.

Тематика наукових досліджень членів кафедри:

 • Числові методи розв’язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум (проф. М. Бартіш, асист.  Огородник Н. П., наук. сп. Николайчук Л. В.);
 • Розробка і дослідження інтервальних методів розв‘язування варіаційних задач та задач оптимізації (проф. П. Сеньо);
 • Дослідження оцінок складності реалізації алгоритмів розв’язування задач оптимізації на графах (доцент І. Дудзяний);
 • Числові методи пошуку глобального екстремуму (доцент Б. Голуб);
 • Ітераційні різницеві методи розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати (ст. викл. О. Гнатишин).

 

Вітання з ювілеєм

23.10.2016 | 23:08

Колектив факультету прикладної математики та інформатики,
студенти вітають з ювілеєм
Гнатишин Олександру Павлівну
Викладачі, співробітники, аспіранти та студенти факультету прикладної математики та інформатики,  щиро бажають ювіляру міцного здоров’я, довголіття, успіхів і нових звершень на благо процвітання нашої Батьківщини.

Читати »