Кафедра інформаційних систем

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

У межах галузі знань “Системні науки та кібернетика” кафедра забезпечує пiдготовку фахiвцiв освітнього рівня бакалавр за напрямком “Інформатика” та освітніх рівнів магістр і спеціаліст за напрямком “Прикладна інформатика”.

У своїй навчально-методичнiй практицi кафедра iнформацiйних систем ставить за мету пiдготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв у галузі розробки та застосування інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень на базі сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та засобів математичного і чисельного моделювання.

Фахова підготовка передбачає оволодіння студентами сукупністю знань та практичних навиків для вирішення проблем забезпечення інформаційними технологіями, послугами та ресурсами в соціально-економічній, екологічній, науково-технічній та інших сферах діяльності.

Кафедра була створена у 1995 році.

Розклад консультацій викладачів кафедри

Фотоальбоми, випускники, подорожі, відпочинок на сторінці у мережі Facebook

Співробітники

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорМИХАСЬКІВ Віктор Володимировичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВАГІН Петро Петровичдоцент
доцентВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичдоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
асистентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичасистент
асистентКЛИМЕНКО Ірина Вікторівнаасистент
асистентКОЗІЙ Ірина Ярославівнаасистент
асистентОСТАПОВ Олександр Юрійовичасистент
асистентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2011. – 592 c.
 • Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 640 c.
 • Вагін П.П., Остудін Б.А., Шинкаренко Г.А. Основи функціонального аналізу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 140 c.
 • Вовк В.Д., Голуб Б.М., Дияк І.І. Технологія клієнт-сервер: ч. IV MIDAS реалізація багатошарової архітектури клієнт-сервер. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 24 c.
 • Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Операційні системи для ІBМ – сумісних комп’ютерів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 92 c.
 • Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464 c.
 • Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Програмування мовою Java: використання фундаментальних класів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 76 c.
 • Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Операційні системи для персональних комп’ютерів: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 88 c.
 • Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування ІNTRANET-мереж. Ч.2. Адміністрування мереж Wіndows NT: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів. ун-ту, 1999. – 41 c.
 • Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування ІNTRANET-мереж. Ч.1. Основи мережних технологій: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів. ун-ту, 1999. – 45 c.
 • Горлач В.М., Левченко О.М. Табличний процесор Mіcrosoft Excel: основи роботи. – Львів: СП “БаК”, 1999. – 104 c.
 • Б. Остудін, Г. Шинкаренко. Методи функціонального аналізу в обчислювальній математиці. Функціональні простори. – Київ НМК ВО, 1992 р. – 152 с.
 • Г. А. Шинкаренко. Проекційно-сіткові методи розв’язування початково-крайових задач. – Київ НМК ВО, 1991 р. – 88 с.

Дослідження

Наукова проблематика кафедри охоплює:

 • проектування iнформацiйно-аналiтичних та геоінформаційних систем для ведення земельного i містобудівного кадастрів, монiторингу та охорони природних ресурсів;
 • проектування та побудова інформаційних систем в мережі Інтернет та корпоративних мережах на базі архітектур “клієнт-сервер”;
 • розробку адаптивних та стабілізованих схеми методу скінчених елементів для сингулярно збурених задач механіки, біофізики та охорони довкілля.
 • проектування та програмну реалізацію проекційно-сіткових схем для проведення обчислювального експерименту в нестаціонарних задачах:
  • взаємодії електромагнітних та механічних полів в піро- та п’єзоелектриках;
  • взаємодії температурних та механічних полів в пружних тілах, оболонках та дисипативних рідинах;
  • акустичних взаємодії рідин з пружними тілами та оболонками;
  • міграції домішок в атмосфері, поверхневих, приповерхневих та грунтових водах.

Тематика наукових дослiджень членiв кафедри:

 • Проекцiйно-сiтковi схеми розв’язування варiацiйних задач для параболiчних та гiперболiчних рiвнянь (проф. Г. Шинкаренко);
 • Проектування iнформацiйно-аналiтичних систем ведення монiторингу земельних ресурсiв; математичне моделювання поведiнки гнучких багатошарових оболонок (доц. П. Вагiн);
 • Проектування інформаційних систем в архітектурі “клієнт-сервер”; об’єктно-орiєнтованi технологiї програмної реалiзацiї чисельних схем (доц. В. Вовк);
 • Проектування геоiнформацiйних систем для ведення мiстобудiвного кадастру; розробка iнтервальних алгоритмiв розв’язування крайових задач, математичне моделювання схилового i руслового стоку в межах водозбору (доц. П. Венгерський);
 • Проектування та побудова інформаційних систем; проекцiйно-сiтковi методи для задач дисипативної акустики (доц. В. Горлач).

Наближається термін подачі матеріалів на XXI Всеукр. наукову конференцію “СППМІ-2015”

25.08.2015 | 15:10

Шановні колеги!
Наближається 4 вересня – термін подачі матеріалів доповідей на XXI Всеукраїнську наукову конференцію “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, яка проходитиме у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 24 по 25 вересня 2015 року.
Для оформлення матеріалів доповідей з використанням текстового процесора Word радимо скористатись шаблоном:
http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Прiзвище1_Прiзвище2.doc
Веб-сайт конференції: http://apamcs.lnu.edu.ua/
Інформаційне повідомлення: http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/Inform2015.pdf
 
З повагою,
Оргкомітет конференції.

Читати »

XXI Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”

24.06.2015 | 15:48

З 24 по 25 вересня 2015 року Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка проводять
XXI Всеукраїнську наукову конференцію
Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики,
присвячену
80-річчю проф. Й.В.Людкевича,
40-річчю заснування
факультету прикладної математики
та інформатики,
20-річчю заснування
кафедри інформаційних систем
 Конференція проходитиме у головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Запланована робота секцій:

методи скінченних і граничних елементів та їх застосування;
методи розв’язування прямих і обернених задач, операторних рівнянь та проблем оптимізації;
прикладні проблеми інформатики та кібернетики.

Більше деталей тут:
Інформаційне повідомлення.
Веб-сайт конференції.

Читати »

Успішний захист кандидатської дисертації

12.05.2015 | 19:18

Кафедра інформаційних систем вітає з успішним захистом кандидатської дисертації “Скінченно-елементний аналіз стійкості оболонок, податливих до зсуву та стиснення” за спеціальністю “математичне моделювання та обчислювальні методи” випускницю та аспірантку кафедри Ірину Козій (Шот).

Читати »