Кафедра інформаційних систем

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

За спеціальністю “Комп’ютерні науки” кафедра забезпечує підготовку фахiвцiв освітніх рівнів бакалавр та магістр за спеціалізаціями “Інформатика” та “Захист інформації та кібербезпека”.

У своїй навчально-методичнiй практицi кафедра iнформацiйних систем ставить за мету пiдготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв у галузі розробки та застосування інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень на базі сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та засобів математичного і чисельного моделювання.

Фахова підготовка передбачає оволодіння студентами сукупністю знань та практичних навиків для вирішення проблем забезпечення інформаційними технологіями, послугами та ресурсами в соціально-економічній, екологічній, науково-технічній та інших сферах діяльності.

Кафедра була створена у 1995 році.

Розклад консультацій викладачів кафедри

Фотоальбоми, випускники, подорожі, відпочинок на сторінці у мережі Facebook

Співробітники

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичпрофесор
професорСОКОЛОВСЬКИЙ Ярослав Івановичпрофесор
професорЯДЖАК Михайло Степановичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВАГІН Петро Петровичдоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентКОЗІЙ Ірина Ярославівнадоцент
доцентТРУШЕВСЬКИЙ Валерій Миколайовичдоцент
асистентВАСИЛИШИН Богдан Богдановичасистент
асистентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичасистент
асистентОСТАПОВ Олександр Юрійовичасистент
асистентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукова проблематика кафедри охоплює:

 • проектування iнформацiйно-аналiтичних та геоінформаційних систем для ведення земельного i містобудівного кадастрів, монiторингу та охорони природних ресурсів;
 • проектування та побудова інформаційних систем в мережі Інтернет та корпоративних мережах на базі архітектур “клієнт-сервер”;
 • розробку адаптивних та стабілізованих схеми методу скінчених елементів для сингулярно збурених задач механіки, біофізики та охорони довкілля.
 • проектування та програмну реалізацію проекційно-сіткових схем для проведення обчислювального експерименту в нестаціонарних задачах:
  • взаємодії електромагнітних та механічних полів в піро- та п’єзоелектриках;
  • взаємодії температурних та механічних полів в пружних тілах, оболонках та дисипативних рідинах;
  • акустичних взаємодії рідин з пружними тілами та оболонками;
  • міграції домішок в атмосфері, поверхневих, приповерхневих та грунтових водах.

Тематика наукових дослiджень членiв кафедри:

 • Проекцiйно-сiтковi схеми розв’язування варiацiйних задач для параболiчних та гiперболiчних рiвнянь (проф. Г. Шинкаренко);
 • Проектування геоiнформацiйних систем для ведення мiстобудiвного кадастру; розробка iнтервальних алгоритмiв розв’язування крайових задач, математичне моделювання схилового i руслового стоку в межах водозбору (проф. П. Венгерський);
 • Проектування iнформацiйно-аналiтичних систем ведення монiторингу земельних ресурсiв; математичне моделювання поведiнки гнучких багатошарових оболонок (доц. П. Вагiн);
 • Проектування інформаційних систем в архітектурі “клієнт-сервер”; об’єктно-орiєнтованi технологiї програмної реалiзацiї чисельних схем (доц. В. Вовк);
 • Проектування та побудова інформаційних систем; проекцiйно-сiтковi методи для задач дисипативної акустики (доц. В. Горлач).

Наближається термін подачі матеріалів на XXI Всеукр. наукову конференцію “СППМІ-2015”

25.08.2015 | 15:10

Шановні колеги!
Наближається 4 вересня – термін подачі матеріалів доповідей на XXI Всеукраїнську наукову конференцію “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, яка проходитиме у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 24 по 25 вересня 2015 року.
Для оформлення матеріалів доповідей з використанням текстового процесора Word радимо скористатись шаблоном:
http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Прiзвище1_Прiзвище2.doc
Веб-сайт конференції: http://apamcs.lnu.edu.ua/
Інформаційне повідомлення: http://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/Inform2015.pdf
 
З повагою,
Оргкомітет конференції.

Читати »

XXI Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”

24.06.2015 | 15:48

З 24 по 25 вересня 2015 року Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка проводять
XXI Всеукраїнську наукову конференцію
Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики,
присвячену
80-річчю проф. Й.В.Людкевича,
40-річчю заснування
факультету прикладної математики
та інформатики,
20-річчю заснування
кафедри інформаційних систем
 Конференція проходитиме у головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Запланована робота секцій:

методи скінченних і граничних елементів та їх застосування;
методи розв’язування прямих і обернених задач, операторних рівнянь та проблем оптимізації;
прикладні проблеми інформатики та кібернетики.

Більше деталей тут:
Інформаційне повідомлення.
Веб-сайт конференції.

Читати »