Ньютонівські методи в нелінійних задачах (прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936ПМп-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
918ПМп-51м

Опис курсу

У курсі вивчаються ітераційно-різницеві та параметричні ітераційні методи методи для розв’язування нелінійних операторних рівнянь, нелінійних задач найменших квадратів і задач безумовної мінімізації, методи з апроксимацією оберненого оператора та методи з використанням внутрішніх лінійних ітерацій  розв’язування нелінійних систем рівнянь. Розглядаються глобальні стратегії для квазіньютонівських ітераційих  методів, лінійні алгоритми для великих систем, нелінійні алгоритми, орієнтовані на спадання нев’язки та похибки, неточні методи Ньютона та глобальні методи типу Гауса-Ньютона для нелінійних задач найменших квадратів. Значна увага приділяється теоретичним аспектам методів, дослідженню збіжності методів, сучасним алгоритмам та  їх реалізації на комп’ютерах.