Твої перспективи

IT освіта Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер є необхідним атрибутом усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях із сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації постійно зростають і в Україні, і за кордоном. За останні роки Львів заслужено став одним із центрів інформаційних технологій в Україні, займає третє місце після Києва та Харкова і є одним із найбільш перспективних міст для розвитку IT-індустрії. За різними оцінками в секторі інформаційних технологій в Україні залучено більше ніж 90 тисяч працівників, і їхня кількість щорічно зростає. Темпи розвитку галузі зберігаються в середньому на рівні 20%, що становить майже 20000 осіб щорічної потреби галузі у кваліфікованих ІТ-спеціалістах. Факультет прикладної математики та інформатики здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів у цій галузі за спеціальностями “прикладна математика”, “системний аналіз” та “комп’ютерні науки та інформаційні технології” (до 2016 року – “інформатика”).

Наукову та навчально-методичну роботу на факультеті забезпечують сім кафедр: обчислювальної математики, прикладної математики, теорії оптимальних процесів, програмування, інформаційних систем, дискретного аналізу та інтелектуальних систем, математичного моделювання соціально-економічних процесів. На цих кафедрах працюють десять професорів та тридцять п’ять доцентів.

Наші студенти здобувають упродовж навчання в Університеті ґрунтовну загальноматематичну підготовку. Вони вивчають курси математичного аналізу, алгебри та геометрії, диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики. Фахову підготовку забезпечує вивчення курсів дискретної математики, програмування, програмного забезпечення, теорії ймовірностей та математичної статистики, чисельних методів, методів оптимізації, дослідження операцій, функціонального аналізу, проектування баз даних, сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної графіки, об’єктно-орієнтованого програмування, теорії інформації, комп’ютерних мереж, захисту інформації, веб-проектування, математичних моделей технічних, економічних та соціальних систем, а також спеціальних курсів, які безпосередньо стосуються конкретного напряму підготовки та спеціалізації.

Сучасними інформаційними технологіями студенти факультету оволодівають у обладнаних комп’ютерних лабораторіях. На виробничу практику їх запрошують відомі IT-компанії, а також провідні організаціі Львова та області – науково-дослідні інститути Академії наук, банки, установи податкової адміністрації тощо. Високий рівень підготовки випускників факультету дає їм перспективу гарантованого працевлаштування. Випускники магістратури можуть продовжувати навчання в аспірантурі на факультеті. Щорічно студенти і випускники факультету виграють міжнародні гранти на магістерські студії та навчання в аспірантурі провідних університетів Європи.

Золота медаль чемпіонату світу з програмування Студенти факультету прикладної математики та інформатики активно займаються науковою роботою, приймають участь у студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та студентських наукових конференціях. Щорічно на факультеті проводиться Міжнародна студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики. У 2008 році студенти факультету у фіналі Чемпіонату світу з командного програмування серед університетських команд, яка проходила в Канаді, вибороли Золоті медалі. В історії України такого успіху вдалося досягти вперше і факультет пишається тим, що це зробили саме наші студенти. У 2016 році команда студентів нашого факультету, цього разу фінал відбувався у Таїланді, отримала Бронзові медалі Чемпіонату світу з командного програмування.

Перспективи Студентське життя на факультеті цікаве і багатогранне. Окрім серйозних наукових гуртків, студенти проявляють неабиякий хист і в клубі „Що? Де? Коли?”, і в КВК, і в мистецьких колективах, а палкі прихильники футболу можуть у щорічному чемпіонаті факультету позмагатися не тільки між собою, але і з командами викладачів та випускників.

Для всіх молодих людей, небайдужих до математики, зацікавлених у комп’ютерах, готових сумлінно і творчо працювати для того, щоб здобути перспективний і престижний фах на все життя факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка – це найкращий вибір.