Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – системний аналіз 8.04030301

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Випадкові процеси 18 18 1,1:1,1 Іспит
Математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту 18 18 1,1:1,1 Залік
Моделі і методи ППР 36 2,3:0 Іспит
Обробка інформації в умовах невизначеності 90 5,6:0 Залік
Сучасні інформаційні технології 36 2,3:0 Залік
Цивільний захист 12 0:0,8 Диф. залік
Сучасні технології програмування 18 18 1,1:1,1 Залік
Конфліктно-керовані системи 18 18 1,1:1,1 Іспит
Прогнозування динамічнх процесів 36 18 2,3:1,1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інтелектуальна власність 16 1:0 Залік
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Педагогіка і психологія вищої школи 36 18 2,3:1,1 Залік
Простори та сховища даних 32 16 2:1 Іспит
Системи підтримки прийняття рішень 18 18 1,1:1,1 Залік