Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – інформатика 8.04030201

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Двосторонні методи розв’язування cпектральних задач 36 180 2,3:11,3 Іспит
ДР функаналізу 210 210 13,1:13,1 Іспит
Іноземна мова 32 0:2 Залік
Математична економіка 36 2,3:0 Іспит
Педагогіка вищої школи 36 18 2,3:1,1 Залік
Розподілені застосування 195 195 12,2:12,2 Немає
Цивільний захист 12 0:0,8 Диф. залік
Архітектура масштабних систем 18 18 1,1:1,1 Залік
Моделювання задач математичної фізики 36 18 2,3:1,1 Залік
Об’єктно-орієнтовний аналіз 36 36 2,3:2,3 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інтелектуальна власність 16 1:0 Залік
Методика викладання у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Сучасні технології виконання програмних проектів 0:0 Немає