Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – прикладна математика 8.04030101

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Додаткові розділи чисельних методів 36 2,3:0 Іспит
Комп’ютерне моделювання 36 2,3:0 Іспит
Математичне моделювання процесів переносу в складних системах 135 36 8,4:2,3 Іспит
методи розпізнавання образів 90 90 5,6:5,6 Іспит
методи ФА у ПМ інженерії 135 150 8,4:9,4 Іспит
управління розв. задач МФ 135 135 8,4:8,4 Іспит
Цивільний захист 12 0:0,8 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Системи захисту інформації
Сучасні інформаційні технології
18 36 1,1:2,3 Іспит
Ньютонівські методи в нелінійних задачах 36 18 2,3:1,1 Іспит
Методи розв’язування нелінійних крайових задач 135 18 8,4:1,1 Іспит

10-й семестр