Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – прикладна інформатика 8.04030202

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Двосторонні методи розв’язування cпектральних задач 36 180 2,3:11,3 Іспит
Динамічна теорія інформації 210 210 13,1:13,1 Іспит
Іноземна мова 32 0:2 Залік
Комп. бачення та аналіз зображень 210 210 13,1:13,1 Іспит
Математична економіка 36 2,3:0 Іспит
Математичне моделювання та системний аналіз 36 2,3:0 Залік
Педагогіка вищої школи 36 18 2,3:1,1 Залік
Розподілені застосування 195 195 12,2:12,2 Немає
Розподілені інформаційні системи 18 18 1,1:1,1 Залік
Цивільний захист 12 0:0,8 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Архітектура “клієнт-сервер”
Методи навчання з підкріпленням
18 18 1,1:1,1 Залік
Дисципліна на вибір 2:ГІС-сервери у Веб
Моделювання та прогнозування стану довкілля
18 18 1,1:1,1 Іспит
Дисципліна на вибір 3:Java-технології в розподілених системах
Технології та мови програмування для задач штучного інтелекту
18 36 1,1:2,3 Іспит
Об’єктно-орієнтовний аналіз 36 36 2,3:2,3 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інтелектуальна власність 16 1:0 Залік
Методика викладання у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Науковий семінар (КІС)
Науковий семінар (КІС)
32 0:2 Залік
Сучасні технології виконання програмних проектів 0:0 Немає