Навчальний план

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика
Напрям підготовки – інформатика 6.040302

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Захист інформації 24 12 1,5:0,8 Іспит
Інтелектуальні інформаційні системи 24 24 1,5:1,5 Іспит
Операційні системи та системне програмування 24 12 1,5:0,8 Залік
Основи охорони праці 16 16 1:1 Залік
Теорія програмування 24 12 1,5:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Нечітке моделювання в середовищі Matlab
Прикладне програмування мовою Python
Програмування для мобільних пристроїв
24 12 1,5:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Дискретна оптимізація
Логічне та функціональне програмування
Об’єктні моделі даних та процедур
24 24 1,5:1,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Операційні системи та системне програмування 14 14 0,9:0,9 Іспит
Основи права та основи конституційного права 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 16 16 1:1 Іспит
Програмне забезпечення обробки зображень і БД 28 28 1,8:1,8 Залік
Проектування систем штучного інтелекту 28 28 1,8:1,8 Залік
Розподілені інформаційно-аналітичні системи 14 14 0,9:0,9 Залік
Системний аналіз та теорія прийняття рішень 28 28 1,8:1,8 Диф. залік
Теорія інформації та кодування 28 14 1,8:0,9 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Видобування даних з використанням ШНМ
Надійність та ефективність комп’ютерного моделювання
Об’єктно-орієнтовна система Smalltalk
28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Графічні інформаційні системи і бази даних
Динамічні моделі та методи прийняття рішень
Програмування під UNIX-подібними системами
28 28 1,8:1,8 Іспит