Персонал

Деканат

деканДИЯК Іван Івановичдекан
заступник деканаГОРЛАЧ Віталій Михайловичзаступник декана
заступник деканаМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичзаступник декана

Секретаріат деканату

інспекторПЕЛЕНСЬКА Марія Богданівнаінспектор

Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

завідувачПРИТУЛА Микола Миколайовичзавідувач
професорЩЕРБИНА Юрій Миколайовичпрофесор
доцентКОЛОС Надія Мирославівнадоцент
доцентОЛІЙНИК Роман Миколайовичдоцент
асистентБАРДИЛА Сергій Олеговичасистент
асистентКВАСНИЦЯ Галина Андріївнаасистент
асистентКОКОВСЬКА Ярина Володимирівнаасистент
асистентКОРКУНА Наталія Михайлівнаасистент
асистентПЕЛЮШКЕВИЧ Ольга Володимирівнаасистент
асистентПРЯДКО Ольга Ярославівнаасистент
асистентСТАРЧАК Микола Олеговичасистент
інженер 1 категоріїЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнаінженер 1 категорії

Кафедра інформаційних систем

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичпрофесор
професорМИХАСЬКІВ Віктор Володимировичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВАГІН Петро Петровичдоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
асистентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичасистент
асистентКОЗІЙ Ірина Ярославівнаасистент
асистентОСТАПОВ Олександр Юрійовичасистент
асистентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

завідувачСЕНЬО Петро Степановичзавідувач
професорЛИТВИН Василь Володимировичпрофесор
професорЦЕГЕЛИК Григорій Григоровичпрофесор
доцентДОБУЛЯК Леся Петрівнадоцент
доцентКОСТЕНКО Світлана Борисівнадоцент
доцентТИЧКОВСЬКИЙ Роман Олександровичдоцент
доцентШЕВЧУК Сава Павловичдоцент
асистентКОРКУНА Андрій Михайловичасистент
асистентСТОЙКО Тетяна Ігорівнаасистент
асистентТІТОВ Андрій Олеговичасистент
асистентТУРКІВ (ім'я не задано) (по батькові не задано)асистент
асистентФУНДАК Леся Ігорівнаасистент
старший лаборантВЕРГУН Іванна Павлівнастарший лаборант

Кафедра обчислювальної математики

завідувачХАПКО Роман Степановичзавідувач
доцентДУДИКЕВИЧ Анна Теодорівнадоцент
доцентНЕДАШКОВСЬКА Анастасія Миколаївнадоцент
доцентЯРМОЛА Галина Петрівнадоцент
старший викладачГАРАСИМ Ярослав Степановичстарший викладач
асистентБЕШЛЕЙ Андрій Володимировичасистент
асистентБОРАЧОК Ігор Володимировичасистент
асистентВАВРИЧУК Василь Григоровичасистент
асистентМУЗИЧУК Юрій Анатолійовичасистент
асистентШУНЬКІН Юрій Валерійовичасистент

Кафедра прикладної математики

завідувачСАВУЛА Ярема Григоровичзавідувач
доцент (сумісник)ДИЯК Іван Івановичдоцент (сумісник)
доцентДЯКОНЮК Лілія Миколаївнадоцент
доцентІВАНКІВ Катерина Степанівнадоцент
доцентКОССАК Ольга Святославівнадоцент
доцент (сумісник)КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМУХА Ігор Стефановичдоцент
доцентПРОКОПИШИН Ігор Івановичдоцент
доцентШИМАНСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
доцентЩЕРБАТИЙ Михайло Васильовичдоцент
доцентЯЩУК Юрій Олександровичдоцент
асистентБІЛЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичасистент
асистентБОРИСЮК Ярина Євгенівнаасистент
асистентТУРЧИН Юлія Ігорівнаасистент
інженер 1 категоріїФЕДАК Леся Миколаївнаінженер 1 категорії

Кафедра програмування

завідувачЯРОШКО Сергій Адамовичзавідувач
професорВИСОЧАНСЬКИЙ Василь Степановичпрофесор
професорПОДЛЕВСЬКИЙ Богдан Михайловичпрофесор
доцентГОШКО Богдан Мирославовичдоцент
доцентЗАБОЛОЦЬКИЙ Тарас Миколайовичдоцент
доцентКАРДАШ Андрій Івановичдоцент
доцентКЛАКОВИЧ Леся Миронівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Анатолій Омеляновичдоцент
доцентПАСІЧНИК Тимофій Васильовичдоцент
доцентРИКАЛЮК Роман Євстаховичдоцент
доцентСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичдоцент
доцентСИБІЛЬ Юрій Миколайовичдоцент
доцентЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Володимир Вікторовичдоцент
старший викладачКОСТІВ Василь Ярославовичстарший викладач
старший викладачКУЩАК Петро Богдановичстарший викладач
старший викладачЛЕВИЦЬКА Софія Михайлівнастарший викладач
старший викладачЛІТИНСЬКИЙ Святослав Володимировичстарший викладач
асистентВОВК Олександр Володимировичасистент
асистентГАЛАМАГА Любомир Богдановичасистент
асистентМАЛЕЦЬ Романна Богданівнаасистент
асистентНОБІС Віталій Валерійовичасистент
провідний інженерКОВАЛЬ Наталія Володимирівнапровідний інженер

Кафедра теорії оптимальних процесів

завідувачШАХНО Степан Михайловичзавідувач
професорБАРТІШ Михайло Ярославовичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцент (сумісник)МЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент (сумісник)
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
доцентХІМКА Уляна Теодорівнадоцент
старший викладачГНАТИШИН Олександра Павлівнастарший викладач
асистентБІЛОУС Тетяна Анатоліївнаасистент
асистентЖЕРНОВИЙ Констянтин Юрійовичасистент
асистентКОВАЛЬЧУК Богдан Миколайовичасистент
асистентКОВАЛЬЧУК Ольга Василівнаасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
старший лаборантРЕШЕТІВСЬКА Любов Василівнастарший лаборант

Лабораторія інформаційних систем

інженер-програміст 1 категоріїОНИСЬКО Михайло Петровичінженер-програміст 1 категорії

Лабораторія інформаційних технологій

завідувачПАСІЧНИК Василь Богдановичзавідувач
лаборантКУЗЬМИН Оксана Михайлівналаборант
лаборантПАРТИКА Володимир Васильовичлаборант
лаборантРАЙТЕР Орест Костянтиновичлаборант

Лабораторія математичного та комп’ютерного моделювання

завідувачЯРИЦЬКИЙ Ярослав Миколайовичзавідувач
інженерМАКАР Ірина Григорівнаінженер
лаборантМАНДЮК Антоніна Максимівналаборант

Навчальна лабораторія комп'ютерного моделювання

завідувачПАХОЛКІВ Лілія Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїФІЛЯК Марія Іванівнаінженер 1 категорії

Лабораторія програмування

завідувачКОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівназавідувач
старший лаборантЛУЦІВ-ПАСКА Ірина Ярославівнастарший лаборант
старший лаборантМАЦЮК Тетяна Максимівнастарший лаборант

Лабораторія системного аналізу

завідувачТОМЧІЙ Оксана Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер 1 категорії
лаборантТИМЧИШИН Святослав Ярославовичлаборант
лаборантХОМА Сергій Сергійовичлаборант