Персонал

Деканат

деканДИЯК Іван Івановичдекан
заступник деканаГОРЛАЧ Віталій Михайловичзаступник декана
заступник деканаМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичзаступник декана

Секретаріат деканату

секретарКИРИЧЕНКО Наталія Володимирівнасекретар
диспетчерСМИЧОК Марія Богданівнадиспетчер

Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

завідувачПРИТУЛА Микола Миколайовичзавідувач
професорЩЕРБИНА Юрій Миколайовичпрофесор
доцентКОЛОС Надія Мирославівнадоцент
доцентОЛІЙНИК Роман Миколайовичдоцент
асистентКВАСНИЦЯ Галина Андріївнаасистент
асистентКОКОВСЬКА Ярина Володимирівнаасистент
асистентКОРКУНА Наталія Михайлівнаасистент
асистентПЕЛЮШКЕВИЧ Ольга Володимирівнаасистент
асистентПРЯДКО Ольга Ярославівнаасистент
асистент (сумісник)СМИЧОК Марія Богданівнаасистент (сумісник)
асистентСТАРЧАК Микола Олеговичасистент
асистентСТОЙКО Тетяна Ігорівнаасистент
інженер 1 категоріїЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнаінженер 1 категорії

Кафедра інформаційних систем

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичпрофесор
професорСОКОЛОВСЬКИЙ Ярослав Івановичпрофесор
професорЯДЖАК Михайло Степановичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВАГІН Петро Петровичдоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентКОЗІЙ Ірина Ярославівнадоцент
доцентТРУШЕВСЬКИЙ Валерій Миколайовичдоцент
асистентВАСИЛИШИН Богдан Богдановичасистент
асистентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичасистент
асистентОСТАПОВ Олександр Юрійовичасистент
асистентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

завідувачСЕНЬО Петро Степановичзавідувач
професорЦЕГЕЛИК Григорій Григоровичпрофесор
доцентДОБУЛЯК Леся Петрівнадоцент
доцентКОСТЕНКО Світлана Борисівнадоцент
доцентХІМКА Уляна Теодорівнадоцент
доцентШЕВЧУК Сава Павловичдоцент
асистентКОРКУНА Андрій Михайловичасистент
асистентТІТОВ Андрій Олеговичасистент
асистентФУНДАК Леся Ігорівнаасистент
старший лаборантВЕРГУН Іванна Павлівнастарший лаборант

Кафедра обчислювальної математики

завідувачХАПКО Роман Степановичзавідувач
доцентВАВРИЧУК Василь Григоровичдоцент
доцентДУДИКЕВИЧ Анна Теодорівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Юрій Анатолійовичдоцент
доцентНЕДАШКОВСЬКА Анастасія Миколаївнадоцент
доцентЯРМОЛА Галина Петрівнадоцент
старший викладачГАРАСИМ Ярослав Степановичстарший викладач
асистентБЕШЛЕЙ Андрій Володимировичасистент
асистентБОРАЧОК Ігор Володимировичасистент

Кафедра прикладної математики

завідувачСАВУЛА Ярема Григоровичзавідувач
професор (сумісник)ДИЯК Іван Івановичпрофесор (сумісник)
професорМИХАСЬКІВ Віктор Володимировичпрофесор
доцентДЯКОНЮК Лілія Миколаївнадоцент
доцентІВАНКІВ Катерина Степанівнадоцент
доцентКОССАК Ольга Святославівнадоцент
доцент (сумісник)КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМУХА Ігор Стефановичдоцент
доцентЩЕРБАТИЙ Михайло Васильовичдоцент
доцентЯЩУК Юрій Олександровичдоцент
асистентБІЛЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичасистент
асистентБОРИСЮК Ярина Євгенівнаасистент
асистентТУРЧИН Юлія Ігорівнаасистент
інженер 1 категоріїФЕДАК Леся Миколаївнаінженер 1 категорії

Кафедра програмування

завідувачЯРОШКО Сергій Адамовичзавідувач
професорВИСОЧАНСЬКИЙ Василь Степановичпрофесор
професорЗАБОЛОЦЬКИЙ Тарас Миколайовичпрофесор
професорПОДЛЕВСЬКИЙ Богдан Михайловичпрофесор
доцентВОВК Олександр Володимировичдоцент
доцентГОШКО Богдан Мирославовичдоцент
доцентКЛАКОВИЧ Леся Миронівнадоцент
доцентЛІТИНСЬКИЙ Святослав Володимировичдоцент
доцентМАЛЕЦЬ Романна Богданівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Анатолій Омеляновичдоцент
доцентПАСІЧНИК Тимофій Васильовичдоцент
доцентРИКАЛЮК Роман Євстаховичдоцент
доцентСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичдоцент
доцентСИБІЛЬ Юрій Миколайовичдоцент
доцентСОЛЯР Тетяна Ярославівнадоцент
доцентТОПОЛЮК Юрій Павловичдоцент
доцентЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Володимир Вікторовичдоцент
старший викладачКОСТІВ Василь Ярославовичстарший викладач
старший викладачКУЩАК Петро Богдановичстарший викладач
асистентГАЛАМАГА Любомир Богдановичасистент
асистентГЛОВА Андрій Романовичасистент
асистентЖИРОВЕЦЬКИЙ Віктор Васильовичасистент
асистентКУЛЕШНИК Марія Олексіївнаасистент
асистентМІДЯНА Олеся Іванівнаасистент
асистентНОБІС Віталій Валерійовичасистент
провідний інженерКОВАЛЬ Наталія Володимирівнапровідний інженер

Кафедра теорії оптимальних процесів

завідувачШАХНО Степан Михайловичзавідувач
професорБАРТІШ Михайло Ярославовичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
старший викладачГНАТИШИН Олександра Павлівнастарший викладач
асистентБІЛОУС Тетяна Анатоліївнаасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
асистентШУНЬКІН Юрій Валерійовичасистент
старший лаборантРЕШЕТІВСЬКА Любов Василівнастарший лаборант

Лабораторія інформаційних систем

інженер-програміст 1 категоріїОНИСЬКО Михайло Петровичінженер-програміст 1 категорії

Лабораторія інформаційних технологій

завідувачПАСІЧНИК Василь Богдановичзавідувач
лаборантКУЗЬМИН Оксана Михайлівналаборант
лаборантПАРТИКА Володимир Васильовичлаборант
лаборантРАЙТЕР Орест Костянтиновичлаборант

Лабораторія математичного та комп’ютерного моделювання

завідувачЯРИЦЬКИЙ Ярослав Миколайовичзавідувач
інженерМАКАР Ірина Григорівнаінженер
лаборантМАНДЮК Антоніна Максимівналаборант

Навчальна лабораторія комп'ютерного моделювання

завідувачПАХОЛКІВ Лілія Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїФІЛЯК Марія Іванівнаінженер 1 категорії

Лабораторія програмування

завідувачКОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівназавідувач
старший лаборантЛУЦІВ-ПАСКА Ірина Ярославівнастарший лаборант
старший лаборантМАЦЮК Тетяна Максимівнастарший лаборант

Лабораторія системного аналізу

завідувачТОМЧІЙ Оксана Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер 1 категорії
інженер (сумісник)НИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаінженер (сумісник)
інженерПРОДАЙ Тетяна Миколаївнаінженер