Персонал

Деканат

деканДИЯК Іван Івановичдекан
заступник деканаГОРЛАЧ Віталій Михайловичзаступник декана
заступник деканаМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичзаступник декана

Секретаріат деканату

інспекторПЕЛЕНСЬКА Марія Богданівнаінспектор

Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

завідувачПРИТУЛА Микола Миколайовичзавідувач
професорЩЕРБИНА Юрій Миколайовичпрофесор
доцентКОЛОС Надія Мирославівнадоцент
доцентОЛІЙНИК Роман Миколайовичдоцент
асистентКВАСНИЦЯ Галина Андріївнаасистент
асистентКОКОВСЬКА Ярина Володимирівнаасистент
асистентПІГУРА Оксана Василівнаасистент
асистентПРЯДКО Ольга Ярославівнаасистент
асистентСОРОКІН Олексій Сергійовичасистент
асистентСТАРЧАК Микола Олеговичасистент
інженер 2 категоріїЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнаінженер 2 категорії

Кафедра інформаційних систем

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичпрофесор
професорМИХАСЬКІВ Віктор Володимировичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВАГІН Петро Петровичдоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
асистентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичасистент
асистентКОЗІЙ Ірина Ярославівнаасистент
асистентОСТАПОВ Олександр Юрійовичасистент
асистентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

завідувачЦЕГЕЛИК Григорій Григоровичзавідувач
професорЛИТВИН Василь Володимировичпрофесор
доцентДОБУЛЯК Леся Петрівнадоцент
доцентКОСТЕНКО Світлана Борисівнадоцент
доцентПЕРЕЙМИБІДА Андрій Андрійовичдоцент
доцентТИЧКОВСЬКИЙ Роман Олександровичдоцент
доцентШЕВЧУК Сава Павловичдоцент
асистентКОРКУНА Андрій Михайловичасистент
асистентТІТОВ (ім'я не задано) (по батькові не задано)асистент
асистентТУРКІВ (ім'я не задано) (по батькові не задано)асистент
асистентФУНДАК Леся Ігорівнаасистент
старший лаборантВЕРГУН Іванна Павлівнастарший лаборант

Кафедра обчислювальної математики

завідувачХАПКО Роман Степановичзавідувач
професорШАХНО Степан Михайловичпрофесор
доцентДУДИКЕВИЧ Анна Теодорівнадоцент
доцентНЕДАШКОВСЬКА Анастасія Миколаївнадоцент
доцентОСТУДІН Борис Анатолійовичдоцент
доцентЯРМОЛА Галина Петрівнадоцент
старший викладачГАРАСИМ Ярослав Степановичстарший викладач
асистентБЕШЛЕЙ Андрій Володимировичасистент
асистентБОРАЧОК Ігор Володимировичасистент
асистентВАВРИЧУК Василь Григоровичасистент
асистентМУЗИЧУК Юрій Анатолійовичасистент
асистентШУНЬКІН Юрій Валерійовичасистент

Кафедра прикладної математики

професорП'ЯНИЛО Ярослав Даниловичпрофесор
професорСАВУЛА Ярема Григоровичпрофесор
доцент (сумісник)ДИЯК Іван Івановичдоцент (сумісник)
доцентДЯКОНЮК Лілія Миколаївнадоцент
доцентІВАНКІВ Катерина Степанівнадоцент
доцентКОССАК Ольга Святославівнадоцент
доцент (сумісник)КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМУХА Ігор Стефановичдоцент
доцентЩЕРБАТИЙ Михайло Васильовичдоцент
доцентЯЩУК Юрій Олександровичдоцент
асистентБІЛЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичасистент
асистентБОРИСЮК Ярина Євгенівнаасистент
асистентГОМОН Катерина Олександрівнаасистент
асистентДЗЕПЧУК (ЯРОШЕВСЬКА) Мирослава Володимирівнаасистент
асистентМАЗУРЯК (СПОДАР) Наталія Володимирівнаасистент
асистентСТЯГАР Андрій Орестовичасистент
асистентТУРЧИН Юлія Ігорівнаасистент
інженер 1 категоріїФЕДАК Леся Миколаївнаінженер 1 категорії

Кафедра програмування

завідувачЯРОШКО Сергій Адамовичзавідувач
професорВИСОЧАНСЬКИЙ Василь Степановичпрофесор
доцентГОШКО Богдан Мирославовичдоцент
доцентЗАБОЛОЦЬКИЙ Тарас Миколайовичдоцент
доцентКАРДАШ Андрій Івановичдоцент
доцентКЛАКОВИЧ Леся Миронівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Анатолій Омеляновичдоцент
доцентПАСІЧНИК Тимофій Васильовичдоцент
доцентПОДЛЕВСЬКИЙ Богдан Михайловичдоцент
доцентРИКАЛЮК Роман Євстаховичдоцент
доцентСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичдоцент
доцентСИБІЛЬ Юрій Миколайовичдоцент
доцентЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Володимир Вікторовичдоцент
старший викладачКОСТІВ Василь Ярославовичстарший викладач
старший викладачКУЩАК Петро Богдановичстарший викладач
старший викладачЛЕВИЦЬКА Софія Михайлівнастарший викладач
старший викладачЛІТИНСЬКИЙ Святослав Володимировичстарший викладач
асистентВОВК Олександр Володимировичасистент
асистентГАЛАМАГА Любомир Богдановичасистент
асистентМАЛЕЦЬ Романна Богданівнаасистент
асистентНОБІС Віталій Валерійовичасистент
інженер 1 категоріїКОВАЛЬ Наталія Володимирівнаінженер 1 категорії

Кафедра теорії оптимальних процесів

завідувачБАРТІШ Михайло Ярославовичзавідувач
професорСЕНЬО Петро Степановичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцент (сумісник)МЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент (сумісник)
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
старший викладачГНАТИШИН Олександра Павлівнастарший викладач
асистентКОВАЛЬЧУК Ольга Василівнаасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
старший лаборантРЕШЕТІВСЬКА Любов Василівнастарший лаборант

Лабораторія інформаційних технологій

завідувачПАСІЧНИК Василь Богдановичзавідувач
лаборантКУЗЬМИН Оксана Михайлівналаборант
лаборантПАРТИКА Володимир Васильовичлаборант
лаборантРАЙТЕР Орест Костянтиновичлаборант

Міжфакультетська лабораторія ПЕОМ

завідувачЯРИЦЬКИЙ Ярослав Миколайовичзавідувач
інженерМАКАР Ірина Григорівнаінженер
лаборантМАНДЮК Антоніна Максимівналаборант

Навчальна лабораторія комп'ютерного моделювання

завідувачПАХОЛКІВ Лілія Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїФІЛЯК Марія Іванівнаінженер 1 категорії

Лабораторія програмування

завідувачКОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівназавідувач
старший лаборантЛУЦІВ-ПАСКА Ірина Ярославівнастарший лаборант
старший лаборантМАЦЮК Тетяна Максимівнастарший лаборант

Лабораторія системного аналізу

завідувачТОМЧІЙ Оксана Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер 1 категорії
лаборантТИМЧИШИН Святослав Ярославовичлаборант
лаборантХОМА Сергій Сергійовичлаборант